Küreselleşmenin Çevre Üzerindeki Etkileri, Küreselleşmenin Çevresel Boyutu

0
Advertisement

Küreselleşemnin (globalleşmenin) çevre üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir? Küreselleşme çevreye nasıl zarar verebilir, çevresel boyutu ile incelenmesi.

küreselleşme

Küreselleşme, uluslararası ticaret ve finanstaki muazzam büyümeye yardımcı oldu. Ülkelerin birbirleriyle daha yakın çalışmasını sağladı ve bilim ve teknolojide birçok yeniliğe yol açtı. Ancak, çevresel bozulmaya da katkıda bulunmuştur.

Küreselleşmenin yaşam tarzımız üzerinde geniş kapsamlı etkileri oldu. Teknolojiye daha hızlı erişim, gelişmiş iletişim ve yeniliğe yol açtı. Farklı kültürlerden insanları bir araya getirmede önemli bir rol oynamanın yanı sıra, ekonomik refahta yeni bir çığır açtı ve geniş kalkınma kanalları açtı. Bununla birlikte, küreselleşme de bazı endişe alanları yaratmıştır ve bunlar arasında çevre üzerindeki etkisi de göze çarpmaktadır.

Küreselleşme çevrecilikle ilgili tartışmalarda geniş yer bulmuştur ve yeşil aktivistler geniş kapsamlı etkilerini vurgulamıştır.

Küreselleşme kirlilik seviyesinin yükselmesine neden oluyor

Aktivistler, küreselleşmenin, ekolojik döngüyü etkileyen ürün tüketiminde bir artışa yol açtığına dikkat çekti. Artan tüketim, malların üretiminde bir artışa yol açar ve bu da çevre üzerinde stres yaratır.

Advertisement

Küreselleşme aynı zamanda hammadde ve gıdaların bir yerden bir yere taşınmasında da artışa neden olmuştur. Daha önce, insanlar yerel olarak yetiştirilen yiyecekleri tüketiyorlardı, ancak küreselleşme ile insanlar yabancı ülkelerde geliştirilen ürünleri tüketiyorlar.

yakıt tüketimi

Kirlilik Seviyesindeki Artıştan Yakıt Tüketimindeki Artışa

Bu ürünlerin taşınmasında tüketilen yakıt miktarı, çevre kirliliğinin artmasına neden olmuştur. Ayrıca, gürültü kirliliği ve peyzaj müdahalesi gibi diğer çevresel kaygılara da yol açmıştır. Ulaşım, benzin gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarına da yük getirdi.

Ozon Tabakasının İncelmesi

Uçaktan yayılan gazlar, sera etkisinin arttırılması dışında ozon tabakasının incelmesine de yol açmıştır. Üretim sonucu oluşan endüstriyel atıklar gemilere yüklendi ve okyanuslara atıldı. Bu, birçok sualtı organizmasını öldürdü ve okyanusta birçok zararlı kimyasal biriktirdi.

2010 yılında British Petroleum’un sızdıran konteynırlarından birinden dökülen petrolün ekosisteme verdiği hasar, küreselleşmenin çevreye yarattığı tehdit örneklerinden sadece bir tanesidir.

Toprak kirliliği

Küreselleşme ve sanayileşme nedeniyle, toprağa çeşitli kimyasallar atıldı, bu da birçok zararlı yabani ot ve bitkinin büyümesine neden oldu. Bu toksik atık, genetik yapılarına müdahale ederek bitkilere çok fazla zarar vermiştir. Mevcut arazi kaynakları üzerinde baskı oluşturmuştur.

Advertisement

Arazi Muhafazası

Dünyanın çeşitli yerlerinde, geçen bir tünele veya karayoluna yol açmak için dağlar kazılıyor. Yeni binaların önünü açmak için geniş çorak topraklar saldırıya uğradı. İnsanlar bu yeniliklere sevinirken, bunların çevre üzerinde uzun vadeli etkileri olabilir.

plastik

Plastik Kirliliğin Başlıca Nedeni

Yıllar boyunca yapılan çeşitli çalışmalar, plastiğin biyolojik olarak parçalanamayan bir ürün olduğu için başlıca toksik kirleticilerden biri olduğunu bulmuştur. Bununla birlikte, ihraç edilecek malların ambalajlanması ve muhafazası söz konusu olduğunda, plastik büyük ölçüde kullanılmaktadır. Bu, plastik kullanımının artmasına ve yaygın çevre kirliliğine neden olmuştur.

Küreselleşme hayatımızda o kadar çok değişiklik yaptı ki, onu tersine çevirmek hiç mümkün değil. Çözüm, çevreyi ne ölçüde etkileyebileceğini kontrol edebilecek etkili mekanizmalar geliştirmede yatmaktadır. Araştırmacılar, bu sorunun cevabının sorunun kendisinde yattığı görüşündedir, yani küreselleşmenin kendisi, ekonomik olarak uygulanabilir ve çevre dostu daha iyi bir yapı oluşturmaya destek verebilir. Küreselleşme rekabetle ilgilidir ve eğer bazı özel şirketler çevre dostu olma konusunda liderlik edebilirse, diğerlerini de bu davayı takip etmeye teşvik edecektir.

Çevre ile uyumu korumak için çaba sarf etmemiz önemlidir. İnsan ırkının bu gezegende hayatta kalması, çevreye bağımlıdır ki kendi eylemlerimizin sonuçlarını görmezden gelemeyiz. Bu konuda çok fazla tartışma olsa da, zamanımızın ihtiyacı etkin politikaların yürürlüğe konması ve bu politikaların uygulanmasıdır. Bizi temsil etmek için seçtiğimiz insanlar, çevreye verilen zararın tamamen önlenmemesi durumunda azaltılmasını sağlama sorumluluğuna sahiptir. Bu makalenin, küreselleşmeyi ve bunun çevre üzerindeki etkisini ve buna karşı somut adımlar atmanın önemini anlamanıza yardımcı olacağını umuyoruz.


Leave A Reply