Dar İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Dar Geçen

0
Advertisement

İçinde ve anlamında Dar kelimesi geçen atasözleri ve deyimler, bu deyimlerin atasözlerinin anlamları ve açıklamaları.

Dar İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Dar İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • ” çağrılan yere git, ar eyleme; çağrılmadığın yere gidip yerini dar eyleme”
  kişi, çağrıldığı yere gitmeli, çağrılmadığı yere gitmemelidir.
 • “güvenme varlığa, düşersin darlığa”
  varlıklarına güvenerek ölçüsüz harcamalarda bulunanlar daha sonraları sıkıntıya düşebilirler.
 • “kul sıkışmayınca (daralmayınca, bunalmayınca) Hızır yetişmez”
  yardım hep en zor anda gelir.
 • “oynamasını bilmeyen kız yerim dar demiş; yerini genişletmişler (bollatmışlar), gerim (yenim) dar demiş”
  kendisinden beklenen işi beceremeyen kişi, çeşitli engellerin işi güçleştirdiğini söyleyerek yeteneksizliğini belli etmemeye çalışır.
 • “varlığa darlık olmaz”
  zengin olanın gücü her şeye yeter.
 • ” varsa (var mı) pulun herkes kulun; yoksa (yok mu) pulun dardır yolun”
  zengin olana herkes hizmet eder, fakir olana ise kimse yüz vermez.
 • “şeytanın dostluğu darağacına kadardır”
  kötü arkadaş kişiyi yoldan çıkartıp ölüme kadar sürükleyebilir ama ölümün eşiğinde onu kaderiyle baş başa bırakır.
 • Dar İle İlgili Deyimler ve Anlamları
 • ” başı dara düşmek”
  sıkıntıya girmek
 • “başı daralmak”
  para yönünden sıkıntıya, darlığa düşmek
 • “başı darda kalmak”
  parasızlıktan dolayı sıkıntıda olmak.
 • “(bir yerden) kendini dar atmak”
  güçlükle ve ivedi olarak bir yere sığınmak, kaçmak
 • “(birine) dünyayı zindan (zehir) etmek (dünyayı başına dar etmek)”
  bir kimseyi çok sıkıntılı bir duruma sokmak
 • ” (birine) meydanı dar etmek”
  birini çok sıkıntıya sokmak, her yönden sıkıştırmak
“canını (bir yere) dar atmak”
bir tehlikeden güçlükle kurtularak bir yere sığınmak.
 • “dar gelmek”
  sıkıntı ve huzursuzluk vermek
 • “dar kaçmak”
  istemediği bir çevreden kendini dışarı atmak.
 • ” dara boğmak”
  birinin güç durumundan yararlanmak.
 • “dara düşmek”
  para sıkıntısına düşmek
 • ” dara gelmek”
  1) aceleye gelmek; 2) mecbur olmak.
 • “dara getirmek”
  aceleye getirmek.
 • ” darağacına çekmek”
  idam cezası alan bir kimseyi asmak
 • ” darda bulunmak”
  bir şeyin sıkıntısını çekmek
 • “darda kalmak”
  1) paraca sıkıntı içine girmek; 2) zor duruma düşmek
 • “eli dar (darda) olmak”
  para sıkıntısı içinde olmak.
 • ” göğsü daralmak (tıkanmak)”
  1) güçlükle nefes almak; 2) mec. içi sıkılmak
 • ” dünya başına dar olmak (gelmek)”
  çok sıkılmak, büyük bir çaresizlik içinde kalmak.
 • ” içi daralmak”
  sıkılmak, bunalmak
 • ” içine daralma gelmek”
  sıkıntı basmak, sıkılmak
 • ” nefes darlığı çekmek”
  solumada sıkıntı yaşamak
 • ” nefesi kesilmek (daralmak veya tutulmak)”
  1) güç soluk alacak duruma gelmek veya soluğu büsbütün durmak 2) mec. bunalmak, sıkılmak 3) mec. hayran kalmak, etkilenmek.
 • ” ufku daralmak”
  ileriyi görememek, bakış açısı geniş olmamak
 • ” yüreği daralmak”
  sıkılmak, bunalmak, içi daralmak


Leave A Reply