Dar İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Dar Geçen

0

İçinde ve anlamında Dar kelimesi geçen atasözleri ve deyimler, bu deyimlerin atasözlerinin anlamları ve açıklamaları.

Dar İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Dar İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

” çağrılan yere git, ar eyleme; çağrılmadığın yere gidip yerini dar eyleme”
kişi, çağrıldığı yere gitmeli, çağrılmadığı yere gitmemelidir.

Advertisement

“güvenme varlığa, düşersin darlığa”
varlıklarına güvenerek ölçüsüz harcamalarda bulunanlar daha sonraları sıkıntıya düşebilirler.

“kul sıkışmayınca (daralmayınca, bunalmayınca) Hızır yetişmez”
yardım hep en zor anda gelir.

“oynamasını bilmeyen kız yerim dar demiş; yerini genişletmişler (bollatmışlar), gerim (yenim) dar demiş”
kendisinden beklenen işi beceremeyen kişi, çeşitli engellerin işi güçleştirdiğini söyleyerek yeteneksizliğini belli etmemeye çalışır.

“varlığa darlık olmaz”
zengin olanın gücü her şeye yeter.

Advertisement

” varsa (var mı) pulun herkes kulun; yoksa (yok mu) pulun dardır yolun”
zengin olana herkes hizmet eder, fakir olana ise kimse yüz vermez.

“şeytanın dostluğu darağacına kadardır”
kötü arkadaş kişiyi yoldan çıkartıp ölüme kadar sürükleyebilir ama ölümün eşiğinde onu kaderiyle baş başa bırakır.

Dar İle İlgili Deyimler ve Anlamları

” başı dara düşmek”
sıkıntıya girmek

“başı daralmak”
para yönünden sıkıntıya, darlığa düşmek

“başı darda kalmak”
parasızlıktan dolayı sıkıntıda olmak.

Advertisement

“(bir yerden) kendini dar atmak”
güçlükle ve ivedi olarak bir yere sığınmak, kaçmak

“(birine) dünyayı zindan (zehir) etmek (dünyayı başına dar etmek)”
bir kimseyi çok sıkıntılı bir duruma sokmak

” (birine) meydanı dar etmek”
birini çok sıkıntıya sokmak, her yönden sıkıştırmak

“canını (bir yere) dar atmak”
bir tehlikeden güçlükle kurtularak bir yere sığınmak.

“dar gelmek”
sıkıntı ve huzursuzluk vermek

“dar kaçmak”
istemediği bir çevreden kendini dışarı atmak.

” dara boğmak”
birinin güç durumundan yararlanmak.

“dara düşmek”
para sıkıntısına düşmek

” dara gelmek”
1) aceleye gelmek; 2) mecbur olmak.

“dara getirmek”
aceleye getirmek.

” darağacına çekmek”
idam cezası alan bir kimseyi asmak

Advertisement

” darda bulunmak”
bir şeyin sıkıntısını çekmek

“darda kalmak”
1) paraca sıkıntı içine girmek; 2) zor duruma düşmek

“eli dar (darda) olmak”
para sıkıntısı içinde olmak.

” göğsü daralmak (tıkanmak)”
1) güçlükle nefes almak; 2) mec. içi sıkılmak

” dünya başına dar olmak (gelmek)”
çok sıkılmak, büyük bir çaresizlik içinde kalmak.

” içi daralmak”
sıkılmak, bunalmak

” içine daralma gelmek”
sıkıntı basmak, sıkılmak

” nefes darlığı çekmek”
solumada sıkıntı yaşamak

” nefesi kesilmek (daralmak veya tutulmak)”
1) güç soluk alacak duruma gelmek veya soluğu büsbütün durmak 2) mec. bunalmak, sıkılmak 3) mec. hayran kalmak, etkilenmek.

” ufku daralmak”
ileriyi görememek, bakış açısı geniş olmamak

” yüreği daralmak”
sıkılmak, bunalmak, içi daralmak

Advertisement


Leave A Reply