Değin İle İlgili Cümleler

0

Değin ile ilgili cümleler. Değin kelimesi içeren “Değin” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Değin İle İlgili Cümleler

 1. *** Catherine de Medicis’nin kendisine Alençon’u verdiği 1566’dan 1576’ya değin Alençon dükü unvanını taşıdı.
 2. *** Geoffroi’nın ardından başa geçen III. Foulques Nerra, döneminin en dikkate değer kişiliklerinden biri ve hanedanın en güçlü üyesi olarak 987’den 1040’a değin hüküm sürdü.
 3. *** Azerbaycan, SSCB’nin 1991 sonunda dağılmasına değin birliği oluşturan cumhuriyetlerden biriydi.
 4. *** Türkiye’deki Rum, Ermeni ve Yahudi okullarının kökeni Osmanlı Dönemine değin uzanır.
 5. *** Bu antlaşma, o güne değin Katoliklerle sınırlı olan korumayı, Ortodoksları da içine alacak biçimde genişletiyordu.
 6. *** 1945’ten 1950’ye değin eyaletin kırsal kesimi, barınma ve iş bulma açısından göçmenlere en iyi olanakları sundu.
 7. *** Bunlar, Hudson, 1919’dan 1932’ye değin üretilen Essex ve Terraplane’dir.
 8. *** Bu yapı 1984’e değin varlığını korudu.
 9. *** 1938’e değin Vila Americana adıyla anıldı.
 10. *** II. Dünya Savaşı’na değin Kanada ağırlıklı olarak İngiltere ile ticaret ilişkisi içindeydi.
 11. *** Güney Çin’de Çin halkının ilk yerleşme bölgesi olarak, Anhui nin tarihi IÖ 481’e değin iner.
 12. *** O zamana değin Çin’in doğusundaki en geri kalmış eyalet sayılırken, 1954’te Çin Halk Cumhuriyeti’nin bir yönetim bölgesi haline geldi.
 13. *** Atina’nın efsanevi kralı Kekrops’un hükümdarlığından, Diognetos’un arkhon’luğuna (İÖ 264/263) değin Yunan tarihini içerir.

Advertisement

Leave A Reply