Demeter Kimdir?

0

Demeter Kimdir? Demeter Tanrıçası’nın hikayesi, Eski Yunan Tanrıçaları hakkında bilgi.

Demeter eski Yunanlıların tarım tanrıçasıdır. Tanrıların tanrısı olan Zeus’un kızkardeşidir.

Advertisement

Yunanlılar, dünyadaki sürekli mevsim değişikliklerini anlayamadıkları devirlerde, bunları, tanrıça Demeter’le ilgili hikayeler meydana getirerek yorumlamışlardır. Bu hikayelere göre Dünyanın ilk zamanlarında yalnız yaz vardı. Her yer yeşillik, çiçek içindeydi. Bir gün Demeter’in güzel kızı Persephone kırlarda çiçek toplarken yeraltı dünyasındaki ölülerin tanrısı Hades onu kaçırarak kendi ülkesine götürdü, kraliçe yaptı. Buna çok üzülen Demeter kızını aramak için yollara düşünce dünyada bir süre hiçbir ağaç çiçek açmadı. Nihayet Zeus araya girerek Hades’i ikna etti, Persephone’nin yılın dörtte üçünü yeryüzünde, annesinin yanında geçirmesini sağladı. Böylece Persephone dünyadayken her yer yeşeriyor, ağaçlar çiçek açıp, ilkbahar, yaz ve sonbahar meydana geliyor, o Hades’in yanına dönünce kar yağıyor, ölü kış mevsimi başlıyordu.

Yunanlılar Atina’nın yakınlarında Eleusis’te her yıl Demeter’in şerefine gizli bir şenlik yapar, baharın gelişini kutlarlardı.


Leave A Reply