Demir Nerelerde Bulunur?

0
Advertisement

Demir nerelerde bulunur? Demir yeryüzünde nasıl ve ne şekilde ve hangi demir filizlerinde bulunur?

demirDemir yeryüzünde daha çok bileşikler halinde bulunur. Saf ve serbest bir halde demire ancak Grönland gibi bazı volkanik bölgelerde nadir olarak rastlanır. Bir de, gökten düşen göktaşlarında % 90 kadar saf demir bulunur.

Demir bileşikler halinde yer kabuğuna oldukça geniş yayılmıştır. Oksijen, silisyum ve alüminyumdan sonra yeryüzünde en çok bulunan madendir. Memleketimizde yapılan aramalarda birçok demir yataklarına rastlanmışsa da şimdilik Sivas yakınında Divriği’ deki yataklar işletilmektedir.

Saf demir kurşunimtırak beyaz renkte bir madendir. Yumuşaktır, dövülüp işlenelebilir, kolayca tel ve levha haline getirilebilir. Isı ve elektrik akımını kolay İletirse de iletkenliği bakırdan çok düşüktür Bakırın ısı ve elektrik iletkenliği 100 kabul edilirse demirin ısı iletkenliği 25, elektrik iletkenliği 16’dır.

Yeryüzünde geniş bir yüzeye dağılmış bulunan belli başlı demir filizleri şunlardır:

Hematit. — Kırmızı renkte, böbrek biçimindedir. «Kırmızı demir oksit» veya «kantaşı» denir.
Formülü: \displaystyle F{{e}_{2}}{{O}_{3}}

Advertisement

Mıknatısi Demir Oksit. — Mavimtırak siyah renktedir. Mıknatıslık özellikler gösterir. Formülü : \displaystyle F{{e}_{3}}{{O}_{4}}

Limonit. — Tabiatta, hidrat şeklinde rastlanan bir demir oksittir. Formülü: \displaystyle F{{e}_{2}}{{O}_{3}}X{{H}_{2}}O

Siderit. — Billûrlaşmış kütleler halindedir. Kolayca demire indirgenir. Formülü:\displaystyle FeC{{O}_{3}}

Pirit. — Kükürt miktarı fazla olduğundan demir cevheri olarak pek kullanılmaz. Altın gibi sarı renktedir. Formülü: \displaystyle Fe{{S}_{2}}


Leave A Reply