Deniz Kirliliği Nedir ve Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

17

Deniz kirliliği nedir? Deniz kirliliği nasıl oluşur? Etkileri nelerdir? Deniz kirliliği hakkında bilgi ve deniz kirliliğinin nedenleri – sonuçları

Su Kirliliği

Advertisement

Deniz Kirliliği

Yeryüzünde hayat su ile başlamıştır ve sanrız ki yine su yüzünden sona erecektir. Suların ve denizlerin hızla kirlenmesi ileride önlenemeyecek çevre kirliliklerinin oluşmasına sebebiyet verecektir. Deniz kirliliklerinin en önemli sebebi deniz suyunda bulunan oksijen miktarının azalmasıdır. Bu da denizlerde ki canlılığı yavaş yavaş yokolmasına ve doğanın dengesinin ciddi bir şekilde bozulmasına sebebiyet verecektir.

Deniz Kirliliklerinin Ana Sebepleri:

1 – Denizlerin kıyısına kurulmuş olan şehirlerin oluşturduğu pislikler
2 – Deniz kıyısında yer alan sanayi tesisleri
3 – Deniz ve okyanuslarda kurulu bulunan petrol platformları ve boru hatları
4 – Hava ve deniz yolunu kullanan araçlar
5 – Gemi kazaları (Özellikle petrol taşıyan gemiler)
6 – İnsan eli ile yapılan kasıtlı ve ya bilgisizlikten kaynaklı kirletmeler

Ülkemizin 3 tarafıda deniz ile çevrili olduğundan sebep yoğun bir gemi trafiği yer almaktadır. Özellikle Karadenizi diğer deniz yollarına bağlayan tek güzergah olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki yoğun gemi trafiği çevre kirlenmesi için yoğun riskler içermektedir.

Özellikle gemilerin sintin tabir edilen gemi pisliğini boşaltmaları, gemilerin taşışımı oldukları tehlikeli maddelerin illegal yollardan deniz bırakılması, bir kaza esnasında petrol ve ya daha farklı zararlı atık taşıyan gemilerin yüklerinin denize karışması en başta gelen deniz kirliliği ile ilgili tehlikeler ve olaylardır.

Advertisement

Özellikle fosil yakıt taşıyan ve diğer gemilerin de limanlarda yük dolum-boşaltım esnasında gemilerin yıkanması sonrası için pislikler liman bölgelerini ciddi bir şekilde kirletmektedir.

Deniz kirliliği her zaman için bir çevresel felakete ve canlılığın yok olmasına sebebiyet vermektedir. Bu da doğal dengenin bozulmasını peşinden getirip özellikle hayvanlar arasındaki av-avcı ilişkisinin bozulmasına ya bir türün gereğinden fazla üremesine ya da bir hayvan türünün yok olma aşamasına gelmesine sebebiyet vermektedir. Uzun vadede deniz kirliliğinden etkilenmeyecek tek bir canlı türünün olmayacağını ve insanoğlunun sorumlu davranmadığı müddetçe kurtulamayacağı bilinmelidir.


17 yorum

Leave A Reply