Japonya Hakkında Bilgi, Yüzey Şekilleri, İklimi ve Ekonomisi Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Japonya – Japonya ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi.

Japon Bayrağı

Japon Bayrağı (Kaynak : pixabay.com)

  • Yüzölçümü; 377.750 km2.
  • Başkenti: Tokyo.
  • Dil: Japonca.
  • Din; Şintoizm, Budizm, çeşitli.
  • Para birimi; 1 yen = 100 sen.
  • Başlıca kentleri; Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo, Kobe, Kyoto, Fuku oka, Kavasaki, Hiroşima, Kitakyuşu, Şendai..

Doğu Asya’da devlettir. Uzakdoğu’da, Japon Denizi ile Büyük Okyanus arasında, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda, 3.000 km boyunca uzanan, 4 büyük, birbiriyle bağıntılı irili-ufaklı 1.042 adadan oluşan ülke, 46° – 26 ° kuzey enlemleri arasında yer alır. Kuzeyden La Perouse Boğazı, Ohotsk Denizi, batıdan Japon Denizi, doğudan Büyük Okyanus, güneybatı-güneyden Kore Boğazı ve Doğu Çin Denizi ile çevrelenen ülkenin temelde dört büyük adası Honşu (231.023 kilometrekare), Hokkaido (78.515 kilometrekare) Kiyuşiyu (42.132 kilometrekare), Şikoku (18.803 kilometrekare) aynı zamanda Japon takımadalarını oluşturur. Kiyuşiyu’nun kuzeyindeki Isuşima adaları, Japonya’nın kıtaya (Asya) en yakın (187 km) noktasını oluşturur.

Toplam yüzölçümünün % 99’undan fazlasını içeren Honşu, Hokkaido, Kiyuşiyu, Şikoku’nun yanı sıra, batıda Sado, güneybatıda Ryukyu adaları, güneyde Ogasvara (Bonin) Adalan, öteki başlığa yerleşimlerdir. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Japonya’nın elinde bulunan (kuzeyde Sahalin, Kuril, Güneyde Okinava, Formoza adalarıyla Kore) yalnızca Okinava adası Japonya’nındır.

Yüzey Şekilleri;

Volkanik etkinlikler sonucu oluşan Japon adaları, Büyük Okyanus kıyısındaki volkanik dağ sırasının bir parçasıdır, Adaların batısında Japon Denizi doğusunda derinliği dünya okyanuslarının en derin çukurlarından biri olan Japon Çukuru (9.150 m) bulunur. Adalar üzerindeki dağ sıralanndan ikisi, kuzeydoğu güneybatı yönünde, Honşu’nun büyük bölümünü kaplayarak yay biçiminde Japotı Denizi’ne doğru uzanır. Bu iki yay, Honşu merkezinde, ülkenin sayılı yüksek kesimlerinden Çubu Düğümü olarak bilinen alanda kesişir. Bu bileşim, güneyde Ogasavara Adalan’nı da içine alarak Büyük Okyanus’a kadar uzanan Ogasavara Yayı ile birleşir. Honşu’nun kuzeydoğu yayı, kuzeye doğru Hokkaido’nun güneybatısında kuzeybatısında kuzeyden gelen Karetuto Yayı ve kuzeydoğudan gelen Kuril Yayı ile kesişir.

Bu üç yayın kesiştiği Batı Hokkaido’daki alan, Hokkaido Düğümü; Güneybatı Yayı’nın bulunduğu alan, Çugoku Düğümü olarak bilinir. Ancak, Osaho’nun güneyindeki Kii Yarımadası’na doğru yayılan dağlar, Şikoku ve Honşu arasında bulunan Kii Kanalı’ndan geçerek Kuzey Şihoko’ya, buradan da, Kiyuşiyu’nun kuzey merkezine ulaşırlar. Kiyuşuyu düğümünde güneyden gelen Ryukyu Yayı ile karşılaşırlar. Bu yay ve düğümler, daha sonra volkanlarla birleşir (265 volkanın birçoğu günümüzde de faaldir). Bu olgu, Japonya’da çok sık depremlere yol açar. Japonya’nın en yüksek dağı olan kutsal Fujisan (3.776 m), Honşu Adası’nın güneyinde, Tokyo’ nun 113 km güneybatısındadır, Japon adalarının kıyı uzunlukları fazla ve çok girintili çıkıntılıdır.

Osaka - Japonya

Osaka – Japonya (Kaynak : pixabay.com)

Kıyı şeridinde yer alan derin koylar, doğal limanların gelişimine yapay limanlar, kıyı ticaretinin artışına olanak sağlamıştır. Bu koyların en önemlisi Japon İç Denizi’ dir. Honşu’yu Şikoku’dan ayıran bu deniz 435 km boyunca, doğu-batı doğrultusunda uzanır. Denizin doğu ucunun ön bölümünde Osaka Körfezi, Osaka Kenti ve Kobe Limanı; batıdan Kuzey Kiyuşiyu ile Honşu Burnu arsında dar bir boğaz olan Şimonoseki Boğazı bulunur. Honşu’nun büyük okyanus kıyılarıyla Japon İç Denizi’nin kuzey doğusunda göze çarpan çeşitli büyüklükteki körfezlerin yer aldığı İse Körfezi, Tokyo ve Yokohama kentlerinin kıyılarını içeren Tokyo Körfezi’dir. Honşu’nun doğu ve batı kıyılarında körfezler daha azdır.

Advertisement

Limanlar az gelişmiş ve seyrektir. Kıyılar boyunca uzanan çok sayıdaki ova, Ada’nın içlerindeki dağlardan kaynaklanan ırmakların taşıdığı alüvyonlarla kaplıdır. En büyüğü, Honşu’nun Büyük Okyanus kıyısında yer alan Kanto Ovası’dır. Tokyo Kenti bu düzlük üzerinde kuruludur. Osaka, Batı Hokkaido’da İşikari -Yufutsu; İse Körfezi’nin ucunda Nagoya, Kuzey Kiyuşiyu’da Tsukuşi, öteki başlıca ovalardır. Eteklerde eğim fazla, vadi tabanları dardır. Kanto Ovası’nda biri eski öteki yeni iki ayrı çöküntü hendeği alüvyonlarla doldurulmuştur.

Tokyo-Japonya

Tokyo-Japonya (Kaynak : pixabay.com)

Irmaklar 400 km’yi aşmayan, büyük bölümü dağlardan doğan ve dağ sıralarının arasından geçerek kıyılara ulaşan bu ırmakların su düzeyleri, mevsimler arası büyük farklılıklar gösterir. Japon Denizi kıyıları boyunca uzananlar dışındakiler, yaz mevsiminin son dönemlerinde en yüksek düzeylerine ulaşırlar (369 km) yanı sıra, Tokyo’nun kuzeyinden Büyük Okyanus’a dökülen Tone (322 km), Hokkaido Adası’nda İşikari (262 km), Kuzey Honşu’da Kitakami (247 kilometrekare) olmak üzere önemli göllerin (Kaşumiga 178 kilometrekare), İnavariora (105 kilometrekare), Şikotsu (76 kilometrekare), tümü Honşu Adası’ndadır.

İklim;

Ilıman kuşakta yer alan Japon adalarında, kış musonları iklimi büyük ölçüde etkiler. Sibirya’da meydana gelen yüksek basınç merkezinden Büyük Okyanus‘un kuzeyinde Aleut Adaları‘nda alçak basınç merkezine doğru akan rüzgârlar, Japon Denizi’nden aldıkları nemle ülkenin batı kıyılarında bol kar yağışı getirir. Doğu kıyılarında kışlar ılık geçer. İlkbahar başlarında Mançurya’da meydana gelen ve Japon Denizi ile Büyük Okyanus üzerine yayılan alçak basıncın etkisiyle ılıman iklim egemen olur. Bu mevsimde güneyden gelen şiddetli rüzgârlar, fırtınalara yol açar.

Sapporo - Japonya

Sapporo – Japonya (Kaynak : pixabay.com)

Alçak basınç merkezi, Japon Denizi üzerindeyken yükseklerden, alçak yerlere doğru fön rüzgârları eser. Bu rüzgârlar, dağlardaki karları birden erittiğinden, büyük seller ve taşkınlıklar yaşanır. Haziran başlarından, temmuz ortalarına kadar yağış boldur. Temmuz ortalarından sonra mevsim yağışsızdır. Büyük Okyanus’ un 5°-25° kuzey enlemleri arasında meydana gelen alçak basınç alanından kaynaklanan tayfunlar, büyük zararlara yol açar. 1.000-3.000 mm arasında değişen yıllık yağış tutarı, bazı bölgelerde 5.000 mm’ye yükselir. Kışın Japon Denizi’ne bakan kıyı kesiminde yağışlar kar biçimindedir. Kuroşio Sıcaksu Akıntısı’na yalan alanlar, akıntıdan büyük ölçüde etkilenir. Soğuk Oyaşio Akıntısı, Ohotsk Denizi’nden güneye doğru iner. Bu akıntı, Kuroşio’ nun sıcak sularına karışıncaya kadar Honşu ve Doğu Hokkaido’nun kıyıları boyunca, yaz aylarında sıcaklığın düşmesine yol açar.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar;

Japonya yüzölçümünün % 70’i ormanlarla kaplı olup (25 milyon hektar) % 10’u aşırı ağaç kesimi ve aşınma nedeniyle çıplaktır. Orman alanlarının % 35’ini kısa boylu ağaçlar, geri kalanım kozalaklı ağaçlar oluşturur. Ryukyu Adaları’nda subtropikal, Orta Japonya’ nın kuzeyinde geniş yapraklı sürekli yeşil kalan ağaçlardan oluşan sıcak iklim ormanlarına rastlanır. Orta Japonya’nın kışın soğuk geçen iç kesimlerinde, kışın yapraklarını döken yayvan yapraklı ağaçlar çoğunluktadır.

Honşu Adası’nın Japon Denizi’ne bakan etekleri, bu tür ağaçlar yönünden çok zengindir. Ayrıca, Büyük Okyanus kıyı şeritleri köknar, Kanada çamı, Japon servisi ve sediri gibi iğneyapraklı ağaçlarla kaplıdır. Güney Honşu, Kiyuşuyu ve Şikoku adalarında manolya, kafur ve bambu ağaçlarından oluşan toplulukların yanı sıra, bazı yörelerde palmiye ve muz ağaçlarına da rastlanır. Ülkede yaşayan hayvan türleri özgün olmakla birlikte, kıtadan insan eliyle ya da göç yoluyla gelmiş türler de antilop, sansar ve yaban tavşanı, yarasa, en sık görülen türlerdir. Adaları çevreleyen sularda balina, yunus, sombalığı, sardalya, ton, ringa, morina, vb balıklar; deniz kaplumbağaları deniz yılanları 1.5 m’lik semenderler, başta sukuşu olmak üzere, 150 tür ötücü kuş yaşamaktadır.

Advertisement
Kimonulu Japon Kadını

Kimonulu Japon Kadını (Kaynak : pixabay.com)

Ekonomisi;

Tarım.

Tarım alanlarının, toplam yüzölçümünün % 15’ini (5.4 milyon hektar) oluşturmasına karşın, ülke besin gereksiniminin % 7i iç üretimle karşılanır. Başta, geleneksel ürün pirinç, olmak üzere, tatlı patates, buğday, şekerpancarı, arpa, soyafasulyesi, turunçgil, elma, armut, üzüm, şeftali, Japon inciri temel tarım ürünleridir.

Hayvancılık.

Sığır, koyun, kümes hayvanları, kırmızı et, beyaz et, süt, başlıca hayvan varlığı ve hayvansal ürünlerdir. Yapay ürünler karşısında gerilemekle birlikte, geleneksel ipekböçekçiliği önemini korur. Protein açığı, yılda 12.8 milyon tona ulaşan balık üretimiyle (dünya balık üretiminin % 14’ü) karşılanır. Balinaların soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan, balina avı yasaklanmıştır.

Endüstri.

19. yüzyılın son çeyreğinde endüstrileşme sürecine giren ve başlangıçta hafif endüstri etkinliklerine dayanan sektör, İkinci Dünya Savaşı sonrasında hızla ağır endüstriye kaydı. Otomotiv, gemi yapımı, elektronik aygıtlar, metalürji kimya, çimento, kâğıt, dokuma, iplik, endüstrileri dallarında dünyanın en büyük üç üreticisinden (diğerleri ABD ve Almanya) biridir. Buna karşın, hidroelektrik kaynakların azlığı, termik santralların fazla ekonomik olmayışı gibi nedenlerle, yıllık elektrik enerjisi üretiminde (676 milyar kWh), ABD-Rusya-Kanada-Çin’in gerisindedir. Bu nedenle, fazla enerji tüketen endüstri dallarında, dış ülkelerde yatırım yapılmaktadır.

Doğal Kaynaklar.

Japonya, yeraltı kaynakları açısından zengin bir ülke değildir. Kömür, demir filizi, çinko, bakır, kurşun, krom, manganez, tungsten, gümüş, altın, doğal gaz, başlıca yeraltı kaynaklarını oluşturur. Toplam yüzölçümünün % 70’ini kaplayan ormanlar, en önemli doğal kaynaktır. Sözü edilen kaynakların üretimi, iç gereksinimi karşılamaktan çok uzak olduğundan, hammadde gereksinimi dışalım yoluyla kapatılır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply