Denizler Neden Tuzludur?

1
Advertisement

Deniz suyu neden tuzludur? Deniz suyunda neler bulunur? Denizlerin tuzluluk oranı ve deniz suyunda bulunan mineraller.

DenizanasıDeniz Suyu Neden Tuzludur?

Günümüzdeki denizlerde tuzluluk 2 Milyar yıl öncesinde dünyanın kabuğunda yer alan volkanik kayaların uzun süren bir dönem boyunca erimesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Eriyen maddeler deniz suyun akarışmış, erimemiş maddeler ise çökelerek denizlerin dip kısımlarına yerleşmiştir. Günümüzde volkanik kayalarda bulunan tüm eriyebilen maddeler nehirler, akarsular sayesinde hala denizlere taşınmaktadır. Yani tuzun denizlere taşınma işlemi halen devam etmektedir.

Dünya’daki Önemli Denizlerin Tuzluluk Oranları

Akdeniz : Ortalama olarak binde 38 ile binde 39 arasında değişmektedir.
Kızıldeniz : Binde 39 ile 42 arasında değişen oranda tuzludur.
Okyanuslar : Ortalama değer binde 35 olarak belirlenmiştir.
Kuzey Denizi : Kuzey Denizinde tuzluluk oranı binde 35’dir.
Marmara Denizi : Nispeten daha az tuzludur. Binde 25’lik bir oranı vardır.
Beyaz Deniz : Binde 20 ile 30 araasında oran değişir.
Karadeniz : Binde 18’lik bir değere sahiptir. Kuzey bat Karadeniz ise binde 10’luk bir orana kadar düşmektir.
Baltık Denizi : Ortalama değer binde 8’dir.

Deniz Suyunda Neler Var

Advertisement

Deniz suyunda erimiş halde bulunan bazı maddeler şunlardır:

Tuz % 78,3
Magnezyum klorür % 9,4
Magnezyum sülfat % 6,4
Kalsiyum sülfat % 3,9
Potasyum klorür % 1,7

Bütün bunlardan başka % 0,21 oranında diğer maddeler vardır. Deniz suyunda ayrıca azot, karbondioksit ve oksijen gibi gazlar da erimiş halde bulunur.


1 Yorum

Leave A Reply