Devalüasyon Nedir?

0

Devalüasyon ne demektir? Devalüasyon nasıl olur, nedenleri nelerdir? Devalüasyon hakkında bilgi.

devaluasyonDevalüasyon; paranın satın alma değerinin azaltılmasıdır.

Gerçekte bu işlem, satın alma gücü düşmüş bir paranın yeniden değer kazanması için yapılır ve resmi kurun yabancı paralar cinsinden düşürülmesi anlamına gelir. Yabancı paraların gerçek değerleri resmi kurların üstüne çıktığı zaman devalüasyon yapılır. Böylece dışalım mallarının ulusal para cinsinden fiyatları yükseltilir, buna karşılık dışsatım mallarının yabancı para cinsinden fiyatları düşürülür. Bununla dışalımın kısılarak dışsatımın artırılması amaçlanır. Dış ödemelerinde açık veren ya da dışsatımı dışalımdan az olan ülke, ulusal paranın dışsatımın artırılması amaçlanır. Dış ödemelerinde açık veren ya da dışsatımı dışalımdan az olan ülke, ulusal paranın dış değerini düşürerek dışalımını azaltıp dışsatımını artırabilir. Sonuç olarak ödemeler dengesindeki açık kapatılmış olur. Devalüasyon yapılan ülkede dışsatım malları üretimi ve sunumu, fiyatlar yükselse de kolaylıkla artırılamıyorsa ya da dışsatım malları sunumu elastik değilse devalüasyonun dışsatımı artırıcı etkisi gerçekleşmez. Yine devalüasyon yapılan ülkede, dış istem elastikliği uygun değilse ya da söz konusu ülkenin dışsatım mallarının fiyatlarının düşmesi dış ülkeler için fazla bir anlam ifade etmiyorsa devalüasyondan beklenen yarar yine sağlanamaz. Devalüasyon yapılan ülkenin dışalım malları zorunlu gereksinim maddeleriyse ya da ülke halkının yabancı mallara karşı özel bir tutkusu ve isteği varsa, dışalım mallarının fiyatlarındaki artış dışalımı kısıcı bir etki yaratmaz.


Leave A Reply