Didaktik Şiir Nedir? Özellikleri ve Örnek

0
Advertisement

Didaktik şiir nedir? Didaktik şairler kimlerdir? Didaktik şiirin özellikleri, Didaktik şiir örnekleri, hakkında bilgi.

DİDAKTİK Manmuze (Şiir) :

Bir şey öğretmek, bir bilgi vermek amacıyla yazılan manzum ve nesir yazıların tümü, didaktiktir.

Bütün bilim eserleri; hikâye, roman, tiyatro; makale, fıkra, sohbet, anı, gezi, mektup, eleştirme, biyografi, bibliyografya ve benzerleri didaktik yazı türüne girdiği gibi; ahlâk, sanat, felsefe, bilim, din ilkelerini manzum olarak anlatan yazılar da bu türe girer.

La fontaine‘in fabl ve masalları, Tevfik Fikret‘in ve Mehmet Akif Ersoy‘un manzum hikâyeleri, didaktik manzumelerin en güzel örnekleridir. (Tevfik Fikret : Balıkçılar, Ramazan Sadakası; Mehmet Âkif Ersoy : Küfe, Meyhane, Hasta, Seyfi Baba vb.) Aşağıdaki metin, bir didaktik manzume örneğidir :

LİSAN

Advertisement

Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize;
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize.

Lisanda sayılır öz
Herkesin bildiği söz.
Manası anlaşılan
Lûgata atmadan göz.

Uydurma söz yapmayız.
Yapma yola sapmayız,
Türkçeleşmiş Türkçedir,
Eski köke tapmayız.

Açık sözle kalmalı
Fikre ışık salmalı.
Müteradif sözlerden
Türkçesini almak.

Yeni sözler gerekse
Bunda da uy herkese,
Halkın söz yaratmada
Yollarını benimse.

Yap yaşayan Türkçeden,
Türkçeyi incitmeden.
İstanbul’un Türkçesi
Zevkini olsun yeden.

Advertisement

Arapçaya hiç gitme,
İran’a da meyi etme:
Tecvidi halktan öğren,
Fasihlerden işitme.

Türklüğün vicdanı bir,
Dini bir, vatanı bir,
Fakat hepsi ayrılır
Olmasa lisanı bir.

ZİYA GÖKALP


Leave A Reply