Doğu Çin Denizi

0

Doğu Çin Denizi hakkında bilgi. Doğu Çin denizinin coğrafik özellikleri. Doğu Çin Denizinde bulunan limanlar ile tuzlukluk oranları, derinlikleri hakkında bilgi.

Doğu Çin DeniziBüyük Okyanus’un bir koludur. Batıda ve kuzeyde Çin ve Kore ile sınırlanmıştır. Denizin doğu sınırını Kiyusiyu ve Riyu-kiyu adaları çizer. Güneyinde de Formosa adası bulunur. Doğu Çin Denizi, kuzeydoğuda Kore Boğazı ile Japon Denizine güneybatıda da Fu-kian Boğazı ile Güney Çin Denizine bağlıdır. Bu denizin kuzey kesimine Sarı Deniz denir.

Advertisement

Doğu Çin Denizi’nin yüzölçümü Sarı Deniz’le birlikte 1.000.000 km karedir. Derinliği batı kesimlerinde 300, doğuda ise 1500 metreyi bulur. En derin yeri Riu-kiu Adaları yakınındaki bir çukurdur (2743 metre).

Çin’in en önemli nehirlerinden Hoang-Ho ile Yang-Çe bu denize dökülür. Denizin normal olarak binde 34,5 olan tuzluluğu Yang-Çe nehrinin döküldüğü nyerde binde 10, hatta binde 5’e kadar düşer.

Doğu Çin Denizi balıkçılık bakımından çok önemlidir. Çin, Kore ve Japon balıkçıları burada geniş ölçüde avlanırlar. Çin’in bu deniz üzerindeki en önemli limanları Şangay, Tiençin, Niangpo ve Hangço’dur. Nagasaki japnoya’nın, Kelung’da Formosa’nın bu denizdeki en önemli limanlarıdır.,

Advertisement


Leave A Reply