Dört (4) İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Dört Sayısı İle Deyim

0
Advertisement

İçinde dört (4) kelimesi, sayısı geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin açıklamaları ve anlamları. Dört hakkında deyimler ve açıklamaları.

Dört (4) İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Dört (4) İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • “(bir işe) dört elle sarılmak (yapışmak)”
  bir işe büyük bir özen ve önem vererek girişmek: Sen bize dört elle sarılırsan zarar etmezsin. -R. N. Güntekin.
 • “(birinin) etrafında dört dönmek (pervane olmak)”
  isteğini elde etmek için birinin yanından ayrılmayıp gönlünü etmeye çalışmak.
 • “bohçanın dört ucunu bir araya getirememek”
  1) iki yakayı bir araya getirememek;
  2) dengeyi sağlayamamak.
 • “dört ayak üstüne düşmek”
  1) tehlikeli bir durumdan zarar görmeden kurtulmak;
  2) işi rast gitmek: Yüze gülücü, her dönemde dört ayak üstüne düşen Efruz’un hayat hikâyesini sergileyen piyesim, yurtta bini aşkın defa oynadıktan sonra, televizyon oyunu hâline getirilince yasaklandı. -H. Taner.
 • “dört bir taraf (yan)”
  her yan, bütün çevre: Oğulları babasını iyileştirmek için dört bir yana koşuşurdu. -A. İlhan.
 • “dört dönmek”
  1) telaşla çare aramak: Cemil, Cemil! diye haykırarak yağmurun altında dört dönüyordum. -R. N. Güntekin.
  2) bir iş yapmak için telaşla sağa sola koşmak: Bizi memnun etmek için etrafımızda dört dönüyordu. -Ç. Altan.
 • “dört duvar arasında kalmak”
  evde, kapalı bir yerde kalmak zorunda olmak: Ömrünü dört duvar arasında geçirmiş, çocuklarından başka insan yüzü görmemiş temiz bir ev kadını birdenbire değişemezdi. -R. N. Güntekin.
 • “dört gözle beklemek (bakmak)”
  çok isteyerek veya özleyerek beklemek: Terekesini paylaşmak için dört gözle ölümünü beklemekteydiler. -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • ” dört üstü, murat üstü”
  işi her zaman yolunda olanlar için söylenen bir söz.
 • “dört yanı deniz kesilmek”
  çaresiz ve umutsuz kalmak.
 • “dörtköşe olmak”
  çok keyiflenmek, çok zevk almak.
 • ” dörtnala kaldırmak”
  dörtnal koşturmaya başlamak: Atı dörtnala kaldırdı.
 • “dörtnala kalkmak”
  dörtnal koşmak: Atlar bazen dörtnala kalkıyor, bazen tırısa geçiyordu. -R. Enis.
 • “dünyanın dört bucağı”
  dünyanın her yanı, her yönü: Dünyanın dört bucağından gelen gezginler…
 • ” gözünü dört açmak”
  aldanmamak için çok uyanık bulunmak: Hop diye giriyoruz, gözünüzü dört açın, tongaya basmayın. -H. Taner.
 • “iki kere iki dört eder”
  gerçekliğinden şüphe edilmeyecek kadar açık anlamında kullanılan bir söz.
 • “kedi gibi dört ayak üzerine düşmek”
  en güç bir durumdan zarar görmeden kurtulmak.
 • “keyfinden bayılmak (dörtköşe olmak)”
  bir şeyden çok kıvanç duymak: Derhâl terennüme başlardım, adamcağız keyfinden bayılırdı. -R. H. Karay.
 • “yedi iklim dört bucak”
  her yer.
 • “zevkten dörtköşe olmak”
  çok sevinip keyiflenmek, aşırı zevk duymak.


Leave A Reply