Düğün Evlenmek İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, Düğün Geçen

0
Advertisement

İçinde Düğün kelimesi geçen atasözleri nelerdir, bu atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. Düğün hakkında atasözleri ve anlamları.

Düğün İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Düğün İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • “abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz”
  bir kimse sevdiği işi sürekli olarak yapmaktan bıkmaz.
 • “bey aşı borç, düğün aşı ödünç”
  beyin sofrasında ağırlanan kimsenin karşılık olarak beye ziyafet vermesi kolay olmadığından bu bir borç olarak kalır; düğün aşı yiyen de günün birinde kendisinin yapacağı düğüne önceden gittiği düğün sahibini çağırır böylece borcun altından kalkmış olur.
 • “deli kız düğün etmiş, kendi baş sedire geçmiş”
  densiz, budala ev sahibi, konuklarından çok kendini ağırlanacak konuk yerine koyar.
 • “dilenciye borçlu olma, ya düğünde ister ya bayramda”
  çıkarından başka bir şey düşünmeyen kimse ile ilişki kurma, seni nerede rahatsız edeceği belli olmaz.
 • “düğün aşıyla dost ağırlanmaz”
  ağırlamanın değeri, özel olarak hazırlanmasında, bir fedakârlık yapılmasındadır.
 • “düğün olur iki kişiye, kaygısı düşer deli komşuya”
  akılsız kişi, başkalarının eğlence programlarında bir aksama olmasın diye çabalar.
 • “düğünü okuyucu boklar”
  iki taraf arasındaki güzel ilişkileri, söz götürüp getiren anlayışsız aracı bozar.
 • ” el ile gelen düğün bayram”
  herkese birden gelen sıkıntı ve felakete katlanmak, yalnızca bir kişiye gelene katlanmaktan daha kolaydır.
 • “eşeği düğüne çağırmışlar, ya odun eksik ya su demiş”
  bir işi yapmamak için bahane bulmayı anlatan bir söz.
 • “eşeği düğüne çağırmışlar, ya su lazımdır ya odun demiş”
  bir işi yapmamak için bahane bulmayı anlatan bir söz.
 • “gökyüzünde düğün var deseler kadınlar merdiven kurmaya kalkar”
  kadınların düğün ve eğlence için katlanamayacakları fedakârlık yoktur.
 • “harman yel ile, düğün el ile”
  her işin gerçekleşmesi birtakım koşulların bulunmasına bağlıdır.
 • “kambersiz düğün olmaz”
  her toplantıda veya her işin içinde bulunmak merakında olanlar için yarı sitem, yarı şaka olarak söylenen bir söz.
 • “ölü evinde ağlamasını, düğünevinde gülmesini bilmeli”
  insan içinde bulunduğu çevrenin durum ve koşullarına uygun biçimde davranmasını bilmelidir.

Abdal Düğünden Çocuk Oyundan Usanmaz

“Abdal Düğünden Çocuk Oyundan Usanmaz” Atasözünün Anlamı

ANAFİKİR ve açıklaması : Kişi sevdiği işi sürekli yapmaktan usanmaz. Burada abdal, düğünlerde davul, zurna çalan çingene anlamında kullanılmıştır. Düğünden düğüne koşturan, bu işi severek yapan abdallar, asla yorgunluk duymazlar. Çocuklar da tıpkı onlar gibi oyunu çok sevdikleri için, oynadıkları sürece oynamak ister, yorulduklarını anlamazlar. Ancak, akşam olup yatağa girince yorgunlukları kendini gösterir, hemen uyuyuverirler.

Bizler de severek bir işi yaptığımız zaman, ne kadar çalışsak da yorgunluğumuzu duymayız. Sevilen işin yarattığı mutluluk, bütün zorlukları yenmemizde bize yardımcı olur.

Nikahta Keramet Vardır:

ANAFİKİR: Evlilik, kişiler arasındaki duygu bağını kurduğundan, aradaki anlaşmazlıkları giderir.

Advertisement

Sağlam bir toplumun temeli, sağlıklı yapılan evliliklerle atılır. Sağlıklı bir evlilik de eşlerin, karşılıklı saygı, sevgi ve güven duyguları taşımalarıyla sağlanabilir. Bu nedenle evlenmek isteyen gençler, evlilik öncesi birbirlerini tanımaları, saygı ve sevgilerini ölçmeleri için, nişanlılık denen bir dönemden geçirilir. Ancak toplumumuzda bu devrenin uzatılmaması yoluna gidilmektedir. Nedeni ise, yine toplumsal baskılardır. Gençlerin bir an önce evlenmeleri için telkinlerde bulunulur. Bu söz de buradan kaynaklanmaktadır. Gerçekten de evlilik, eşler arasında kurulan yakın ilişkilerden ötürü duygu ve düşünce birliğinin daha çabuk kurulmasına neden olur. Ancak başlangıçta evlenmelerini sakıncalı gördüğümüz çiftleri, bu sözden hareket ederek evlenmeye yöneltmek, sağlıksız bir evliliğe yol açacağı için hiç doğru olmaz.


Leave A Reply