Dumas Père Hayatı

0
Advertisement

Dumas Père Kimdir? Dumas Père (baba Dumas) hayatı, biyografisi, eserleri ile ilgili bilgi.

Alexandre Dumas (Dumas Père) ResmiDumas Père; Baba Dumas diye de anılır. Fransız yazardır. (Villiers-Cottrêts 1802-Dieppe/ Puys 1870). 15 yaşındayken noter kâtipliği yapmaya başladı. 1820’de geçim umuduyla tiyatro edebiyatına yöneldiyse de ilk başarısını ancak 1829’da kazanabildi. Henri III et sa Cour (III. Henri ve Sarayı) Düzyazıyla ilk Fransız dramı sayılan bu eseri birçok büyük sahne başarısı izledi. Antony (1831), la Tour de Nesle (Nesle Kulesi) 1832 Romanlarından uyarlamalar yaparak, bazı yazarlarla işbirliği yoluna giderek oyunlarının sayısını 60’a yükselttiği kabul edilir, 15 kadarı hiç sahnelenmemiş olan bu ürünlerin hepsi, ölümünden sonra 15 büyük ciltte bir araya getirildi (1863-1874). Roman yazarlığına 1839’da başladı. Büyük düş gücü, yaratış yeteneğiyle tarihsel roman türünde erişilmez bir başarı kazandı. Gençliğinden başlayarak iyi dostu olan yazar Auguste Maguet (1813-1888) ile yardımlaşarak önceleri tefrika halinde çıkan dünyaca ünlü ürünlerini verdi. 100’e yakın olduğu kabul edilen romantik romanlarını 16. yüzyılla 18. yüzyıl olaylarını üç ayrı dizide kümeleştirip değerlendiren eleştirmenler vardır. Neron dönemini konu edinen ilk romanı Acte, 1839’da basıldı. Büyük başarılarından biri olan Üç Silahşorler (les Trois Mousquetaires) 1844’te, o konuyu sürdüren Yirmi Yıl Sonra (Vingt Ans Apres) 1845’te çıktı. En parlak etkiyi Monte Kristo (le Comte de Monté Cristo) ile kazandı (1844-1845).

Başlıca eserleri: Kraliçe Margofyu (la Reine Margot) 1845 sürdüren Bayan Monsoreau (la Dame de Monsoreau) 1846, les Quarante Cing (Kırk-beşler) 1848, le Chevalier de Maison Rouge (Kırmızı Ev Şövalyesi) 1846, Joseph Balsamo (1848), Kraliçenin Gerdanlığı (le Collier de la Reine) 1850, La Comtesse de Charny (1852-1855), le Meneur de Loups (Kurtların Çobanı) 1857… Gezi notları impressions de Voyage (Yolculuk İzlenimleri) 1847-1848; anılarını 22 ciltte bir araya getirdi. Memoires (1852-1855).

Başlıca eserlerinin özetleri:

Monte Kristo, romantizmin bütün özelliklerini taşıyan, iyilerle kötüleri, güzellerle çirkinleri bütün nitelik karşıtlarıyla çatıştıran, sonunu en beklenmez olanakların mutluluğuna bağlayan konusunun düğüm kökenlerini 19. yüzyıl başlarındaki Fransa tarihinin bunalım günlerinden alır. Büyük bir düş gücüne yaslanan eser, siyasal bir iftira yüzünden 14 yıl İf Kalesi’nde hapiste tutulan denizci Edmond Dantes’ in akıl almaz serüvenlerini işler. Yaşlı hücre arkadaşının verdiği plan ve bilgiye dayanan Dantes, onun yerine geçip ölü diye denize atılınca hem kurtulmayı, hem Monte Kristo Adası’ndaki Borgia hazinesini bulmayı başarır. Sevgilisi Mersedes’i ele geçiren, kendisini sahte evrakla hapse attıran, olanaklarını kullanan rakiplerinden kendi yöntemleriyle öc alarak katıksız bir mutluluğa kavuşur.

Üç Silâhşörler, yazarın 17. yüzyıl tarihiyle ilgili roman dizisinin ilk cildi (Ötekiler: Vingt ans apres: Yirmi Yıl Sonra, 1945; Le Vicomte de Bragelon-ne, 1848-1850). Birçok eserini hazırlarken belli kişilerle iş birliği yaptığı bilinen Dumas, bu ürünün yazılışında Auguste Maquet ile (1813-1888) ortaklaşa çalıştı. Kaynaklara göre de Coutilz de Sandraz’ın tarihsel bir romana yakın eserinden yararlandı: Memories de M. dArtagnon (M. de Dartagnan’ın Anıları, 3 cilt, 1709). Esere ad olan üç silâhşörler (Atho, Porthos, Aramis) kral hizmetine bağlı, Kardinal Richelueu’nun güçleriyle çatışmada korkusuz, yürekli, vefalı şövalye yapısındadırlar. Önceleri kavga ve düello etme vesilesiyle çarpıştıkları taşra soylusu d’Artagnan ile anlaştıktan sonra yenilmez bir güç oluştururlar. Kılıç ustalığının hemen her şey olduğu o dönemin ölçülerine göre de her düelloda üstün gelirler. Konu, kralın yüceliğini, ona bağlı onur katlarının (söz gelimi kraliçe ve âşıkı) namuslarını kurtarmak, gerekli kanıtları ele geçirmektir. Sayısız entrikayla beslenen konu, hiçbir zaman sonuçlanmayan bir zincir olarak sürüp gider.

Advertisement

Leave A Reply