Dünyanın En Uzun Irmaklarından İndus Irmağı Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

İndus Irmağı nerededir, nerede doğar nereye dökülür? İndus nehri özellikleri, uzunluğu, hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

İndus Irmağı

İndus Irmağı

İndus Irmağı; Güney Asya’da Himalaya Sıradağlarını aşan akarsudur. Toplam 2.900 km’lik çığırıyla dünyanın en uzun ırmaklarından biridir.

Tibet’in güneybatısında deniz düzeyinden 4.900 m yükseklikte doğar. Himalayalar’ın yamaçları boyunca kuzeybatı yönünde akarak, Cemmu ve Keşmir’e güneydoğudan girer. Bu arada Himalaya, Karakurum, Nanga Parbat ve Kuhistan sıradağlarının kar ve buzul sularını toplayan Zaskar, Shyok, Sigar, Hunza, Gilgit, Astor ve başka kollarla birleşir. Keşmir’in batısından eyaleti terk ettikten sonra güney ve güneydoğuya yönelerek Pakistan’a girer. Bu ülkede dağlık alanlardan uzaklaşarak Svat ve Hazara bölgeleri arasında hızla akmaya başlar. Tuz Sıradağlarını geçtikten sonra yarı kurak Pencap ovalarına ulaşır. En önemli kollan Cihelum, Çhenab, Ravi, Beas ve Satlec’i, doğusunda kalan Pencap’tan (Beş Irmak) alır. Bu akarsuların katılmasıyla yatağı genişler ve akış hızı da düşer. Böylece çığırı boyunca büyük miktarda mil bırakır. Taşkınlara karşı kıyılarda setlerin yapılmış olmasına karşın, zaman zaman bu setlerin yıkılmasıyla geniş alanlar su baskınına uğrar. Tatta yakınında delta oluşumu başlar ve ırmak suları Karaçi’nin güneyinde çeşitli noktalardan Umman Denizine dökülen kollara ayrılır.

İndus 1.165.000 km2’lik bir alanın sularını toplar; bir yılda taşıdığı su miktarı Nil Irmağının iki katıdır.

Sistemin önemli ırmakları kar sularıyla beslendiğinden, su miktarları mevsimlere göre büyük farklılıklar gösterir. Kışın en aza inen su miktarı ilkbahar ve yaz aylarında artar; temmuz-ekim ayları arasındaki yağmurlu muson mevsiminde taşkınlar olur. İndus ve kolları özellikle dağ eteklerinden indikleri kesimlerde hızlanır. Ovalarda katılan su miktarı az olduğu gibi, buharlaşma ve sızıntı yoluyla çok miktarda su kaybı oluşur.

İndus Vadisi

Advertisement

İndus balık varlığı bakımından orta derecede zengindir. Alabalığın yanı sıra bazı türler yaygın biçimde avlanır. Pakistan’ın Sind eyaletinde bulunan Tatta, Kotri ve Sukkur önde gelen balıkçılık merkezleridir. İndus’ un sağladığı sulama olanakları Pakistan’ın yarı kurak ovalarında eskiçağdan bu yana gelişkin bir tarıma temel oluşturmuştur, ingiliz yönetiminin 1850’den sonra İndus üzerinde inşa ettiği kanal sistemi dünyadaki en büyük örnekler arasında yer alır. Ama dikkatle denetlenmemesi durumunda, kanallarla sulama sisteminin ekili alanları su altında bırakabileceği ve tuzluluk nedeniyle ekinlere büyük zarar verebileceği anlaşılmıştır. 1880’lere değin oldukça yaygın olan İndus ırmak sistemi üzerindeki ulaşım, demiryollarının inşa edilmesinden ve sulama ağının gelişmesinden sonra. Aşağı İndus’ta çalışan küçük teknelerle sınırlanmıştır.


Kaynak – 2

İndus Nehri;Güneybatı Asya’da ırmaktır. Uzunluğu 3.050 km, akaçlama havzası 963.480 km2. Tibet’ten Umman Denizi’ne kadar uzanır. Tibetin güneybatısında Kaylas Dağları’nın kuzey eteklerinden doğar, Hindistan’ın kuzeyinde (Cammu ve Keşmir Eyaleti), Himalayalar ve Karakurum Dağlan arasında Keşmir Vadisi boyunca akar (1.094 km). Himalayalar’ın batı ucunda, yaklaşık 4.600 m derinliğinde boğazdan geçer. Ana kolları olan Jelum, Çinap, Ravi, Beas, Sutleç ırmaklarını alır.

İndus Nehri

1905 yılında çekilen bu fotoğrafta İndus Nehrinde ki balıkçılar görülmekte

Irmağın geçtiği bölgenin son derece kurak olması nedeniyle sulama açısından büyük önem taşır. Karaçi’nin doğusunda Umman Denizi’ne döküldüğü yerde geniş, bataklık bir delta oluşturur. Yüksek dağlarda eriyen kar ve buzların suları ırmağı besler. Güney Pakistan’da Pencap Ovası’nı sular; zaman zaman sel ve taşkınlarla büyük zararlara yol açar. Pakistan, ırmak boyunda hidroelektrik üretim tesisleri, sulama kanalları ve toprak verimliliğini artırma çalışmaları uygulamaktadır. Irmağın denize döküldüğü yerde oluşturduğu yaklaşık 8.000 km2’lik delta verimsizdir. Verimli vadilerdeki tarım alanlarında buğday, pirinç, hurma, darı ve meyve yetiştirilir.


Leave A Reply