Duyu Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Duyu ne anlama gelir? Duyu kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum
“Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım.” – N. Eray
1. Duyularla verilmeyen
2. Algılama yoluyla değil, düşünme ile kavranan
Dokunma, görme, işitme, koklama, tat alma duyuları
Anestezi
Ağza konulan nesnelerin tadını anlamaya yarayan duyu, tat duyusu
1. Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
“Bu halk çocuğunun sağduyusu, temiz bir yüreği, yiğitliği ve hepsiyle beraber saflığı vardır.” – F. R. Atay
2. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü
Tat alma duyusu
Herhangi bir duyu organıyla ve özellikle dokunma duyusuyla sağlanan her tür uyarana karşı olağan dışı bir duyarlık gösterme durumu
Deri üzerine yapılan değme, vurma, bastırma, çekme vb. etkileri alan duyu


Leave A Reply