Ebu Ubeyde bin Cerrah Kimdir?

0
Advertisement

Ebu Ubeyde bin Cerrah kimdir, ne yapmıştır, hayatı, islam tarihindeki önemi ile ilgili bilgi. Aşere-i Mübeşşere kimlerdir, hayatları

Ebu Ubeyde bin Cerrah

Ebu Ubeyde bin Cerrah Kimdir?

Ebu Ubeyde Bin Cerrah, Aşere-i Mübeşşere’nin onuncusu ve sonuncusudur. Asıl adının Amir bin Abdullah bin El-Cerrah olduğu kaydedilir. Yaklaşık olarak 580 tarihinde doğmuş ve 639’da vefat eylemiştir. İslamiyeti ilk kabul edenler arasında Hz. Ebu Ubeyde de vardır.

Cesareti, vefası, fedakarlığı ile ün almıştır. Hz. Peygamber ona Eminü’l-ümme sanını vermiştir. O da bazı büyük Müslümanlar gibi Habeşistan’a ve Medine’ye inançları uğrunda gitmiş, İslam ülküsüne hizmet yolunda hiç bir şeyini sakınmamıştır. Bedir gününde müşrikler tarafında olan babası ile vuruşarak onu öldürmüştür. Halife Hz. Ömer döneminde Suriye Ordusu’na başkumandan atanmıştır. Şam, Halep, Antakya gibi şehirlerin fethinde payı vardır. Vefatı Suriye’de H. 18/M. 639 tarihindedir.

Erdemli, yiğit, güvenilir büyük bir insan ve İslam olan Ebu Ubeyde İbni’l-Cerrah eğer Hz. Ömer‘den önce vefat etmemiş olsaydı güçlü bir ihtimal ile onun tarafından halifeliğe aday gösterilecekti. Esasen bütün sahabe ve özellikle Aşere-i Mübeşşere seçkin, İslamiyet ve Hz. Muhammed uğruna canlarını fedaya hazır, büyük insanlardı. Allahu Taala hepsinden razı olsun.

Advertisement

Leave A Reply