Edirneli Nazmi Kimdir?

0
Advertisement

Edirneli Nazmi kimdir? Edirneli Nazmi hayatı, biyografisi, şiirleri ve eserleri hakkında bilgi.

Edirneli Nazmi; divan şairi (Edirne ? – 1555 ?).

Yaşamına ilişkin kesin bilgi yoktur. Lâtifi’nin (1491-1582) Şuara Tezkeresindeki bir iki anışdan yeniçeri olduğu, ahkâm kâtipliği yaptığı, “silahdarlar zümresinden” bulunduğu çıkarılmaktadır; asıl adı Mehmet olan sanatçının kendi şiirlerindeki bazı dokunuşlardan Yavuz Sultan Selim’in seferlerine katıldığı, Kanuni Sultan Süleyman‘ın ordusunda da görev aldığı anlaşılır. Bütün bunlardan daha önemli olan belgeler ise eldedir. Çağdaşı Tatavlalı Mahremi (öl. 1535-1536) yolunda “Türki-i Basit” amacına şiirler söyleme ilkesi, Arapça-Farsça hiçbir tamlama kullanmama özeni, Türkçeyi hırpalamadan aruza uydurma dikkati, şiirde ulusçu bilincin ilk seçkin örnekleridir. 50 bine yakın beyit yazdığı, özgün biçimler ve söz sanatları uyguladığı, değişik ölçü kalıplarını denediği halde yerinilecek nokta, ilkeleri ardından gitmeyenlerce orta bir sanatçı sayılarak dışlanmış, Türki-i Basit akımının izleyici bulamamış olmasıdır. Bu yoldaki örneklerinden 186 şiir M. Fuat Köprülü’nün ilgisiyle basıldı. Bir başka eseri kendine kadarki nazireleri derleyen bir antolojidir: Mecmuaun-Nezâir (yazma).

Divan-ı Türki-i Basit Edirneli Nazmi’nin, çağdaş Tatavlalı Mahremi (öl. 1536) yolunda aruz ölçüsü ve katıksız Türkçeyle (Türki-i Basit) yazdığı şiirlerin toplamı. Arapça, Farsça tamlamalar kullanılmadan yazılan bu ürünler, şiir dilinde Türkçülük anlayışının ilk örnekleri sayılır (296 şiir, 56 müfret: tek beyit). Prof. Fuat Köprülü tarafından bulunup (1926) yayımlandı (1928): Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türki-i Basit.


Leave A Reply