Eğreltiotu Nasıl Bir Bitkidir? Özellikleri, Hakkında İlginç Gerçekler

0
Advertisement

Eğreltiotu nedir, nasıl bir bitkidir? Eğreltiotu çeşitleri ve eğreltiotunu özellikleri nelerdir? Eğrelti otları hakkında ilginç gerçekler.

eğrelti

Kaynak: pixabay.com

Daha çok kumlu, nemli, sulak yerlerde yetişen bir bitki cinsidir. Damarlı çiçeksizlerin eğreltiotları sınıfından olan bu bitkinin gövdesi toprak içinde kalın ve köksü bir gövdedir. Toprağın üzerinde ise sadece yaprakları bulunur. Köksü gövde, uzunluğu boyunca, ek kökler vererek bunlar sayesinde topraktaki suyu, bunun içinde erimiş madensel tuzları alır.

Eğreltiotları eski çağlarda gayet büyük gövdeli ağaçlar halinde geniş ormanlar meydana getiriyorlardı. Bugün bunların kalıntıları kömür halinde yer altından çıkarılıyor. Zamanımızda Avustralya gibi sıcak bölgeler de ağaç büyüklüğünde eğreltiotları bulunmaktadır. Yurdumuzdakiler bunların yanın da pek küçük kalır. Çiçekçiler eğreltiotu yapraklarını demetleri süslemek, kavun, karpuz sergisi kuranlar da sergilerine altlık yapmak için kullanırlar.

Eğreltiotları sonbaharda yapraklarının alt yüzlerinde beliren kahverengi beneklerde meydana gelen «spor» adı verilen hücrelerle ürerler. Toprağa saçılan bu sporlar, ortam şartlarının elverdiği kadar, gelişerek mercimek büyüklüğünde bir önçim meydana getirirler Bu önçim kendi beslektir. Sudaki erimiş madensel tuzları alır, güneş ışığının etkisiyle bunlardan nişastalı besinler yapar. Bunun toprağa bakan yüzünde dişi ve erkek hücreleri taşıyan organlar vardır. Bu organların erkek hücreleri dişi hücreyi döllendirerek yeni bir eğreltiotunu meydana getirirler

Eğreltiotları. — Bitkiler âleminin Çiçeksiz bitkiler şubesinin damarlı çiçeksizler altşubesinde bir sınıfın adıdır. Örneği eğreltiotudur.

eğrelti otu

Kaynak: pixabay.com

Eğrelti Otları Hakkında Gerçekler

 • Türe bağlı olarak eğreltiotu minyatür otsu bitki veya uzun ağaç olarak gelişir. En küçük eğrelti otu sadece 2 ila 3 inç yüksekliğindedir. En büyük eğrelti otu havaya 30 fit yüksekliğe kadar büyüyebilir.
 • Eğrelti otları, suyu ve başarılı bir büyüme için gerekli tüm besinleri kolayca emebilen lifli bir köke sahiptir.
 • Eğrelti otlarının yaprakları yeşil renkli ve tüylü bir yapıya sahiptirler. Yapraklar fotosentez (güneş yardımıyla karbondioksit ve sudan besin üretimi) gerçekleştirir.
 • Eğrelti otları çiçek ve tohum geliştirmez. Spor adı verilen minyatür hücreler aracılığıyla çoğalırlar.
 • Sporlar, sporangia adı verilen yapılarda üretilir. Yaprakların alt tarafında sıra sıra kahverengi lekeler olarak tanınabilirler. Sporlar kırmızımsı, kahverengimsi, sarı veya siyah renkli olabilir.
 • Yarasalar ve fareler gibi bazı hayvanlar sporları yerler.
 • Eğrelti otlarının çoğaltılması, sporofit ve gametofit olarak bilinen morfolojik olarak farklı iki aşamada gerçekleşir.
 • Sporofit oluşumu, tipik bir eğrelti otuna benzediği için kolaylıkla tanınabilir. Sporofit, gametofit adı verilen kalp şeklinde bir yapıya dönüşen sporlar üretir. Gametofit, erkek ve dişi üreme organları üretir. Eğrelti otları, başarılı döllenme için suya ihtiyaç duydukları için nemli ortamlarda yaşarlar. Sperm ve yumurta hücrelerinin birleşmesinden sonra yeni eğreltiotu gelişir ve döngü baştan başlar.
 • Eğrelti otu, köksap ve yapraklardan da çoğaltılabilir.
 • Eğrelti otları çok eski organizmalardır. Gezegende yaklaşık 400 milyon yıldır varlar.
 • Karbonifer döneminde oluşan fosil yakıtlar (kömür ve doğal yağlar) çoğunlukla eğrelti otlarından yapılır.
 • Bazı eğrelti otu türleri insan beslenmesinde kullanılır.
 • Eğrelti otları havadan ve topraktan ağır metalleri emebilir. Kirliliği önlemek veya zaten kirlenmiş alanların temizliği için kullanılabilirler.
 • Eğrelti otları havadan nitrojeni emebilir. Bu özelliğinden dolayı bazı çiftçiler eğrelti otlarını pirinç tarlalarında doğal gübre olarak kullanırlar.
 • Bazı ağaç eğrelti otları yapı malzemesi olarak kullanılır.
 • Eğrelti otunun ömrü türe bağlıdır. Bazı eğrelti otları 100 yıla kadar yaşayabilir.

Advertisement

Leave A Reply