Eklektizm (Seçmecilik) İle İlgili Bilgiler

0

Eklektizm ya da diğer adı ile seçmecilik nedir? Eklektizm felsefesi ne anlama gelir? Eklektizm ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Felsefe ve din bilimi konularında, çeşitli sistemlerden düşünceleri, görüşleri seçip alma usulüdür. Yalnız, çeşitli felsefelerden yararlanarak bunları yeni bir biçim ve değer kazanacak şekilde birleştiren her hangi bir sisteme «eklektik» demek doğru değildir, çünkü eklektizm, yararlandığı çeşitli sistemler arasındaki uyuşmazlıkları çözmekten, sonuçlandırmaktan uzak kalır. Kendi başlarına yeni bir görüş, düşünce tarzı ileri sürmeyen düşünürler çeşitli görüşleri, sistemleri birleştirmek yolunu seçerek, «eklektizm» e saparlar.

Advertisement

Eklektizm ilk olarak M. Ö. 200’de ortaya çıkmıştır. Kendilerinden önce yapılmış çalışmalara bakıp, insan aklının gerçeği bütünü ile kavrayamayacağı sonucuna varmaya başlamış olan filozoflardan birçoğu, hoşlarına giden görüşleri bir araya getirmeyi daha uygun bulmuşlardı. Romalı filozofların da genel olarak «eklektizm» e sapmış oldukları söylenebilir. Bunun en güzel örneklerinden biri Cicero’dur. Cicero, Stoacılar’ın Aristocular’ın, Şüpheciler’in Öğretilerini bir araya getirerek kendi eklektik felsefesini kurmuştu.

Eklektik anlayış, Hıristiyanlığın ilk çağlarında da sürüp gitmiştir. XIX. yüzyılda «eklektik» kelimesi, özellikle, bir takım Fransız filozofları için kullanılmıştır. Bunlar arasında, kendi kurduğu sisteme bizzat bu adı veren Victor Cousin’i sayabiliriz.


Leave A Reply