El Salvador Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Hakkında Bilgi

0

Ülkeler Rehberi El Salvador – El Salvador ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

el salvador bayrağı

Kaynak: pixabay.com

EL SALVADOR

  • Yüzölçümü: 21.041 km2.
  • Başkenti: San Salvador.
  • Dil: İspanyolca, Kızılderili dilleri (Nahua Maya). Resmi ve yaygın dil İspanyolcadır. Ancak, Kızılderililer arasında Nahua ve Maya gibi lehçeler konuşulur.
  • Din: Hristiyan (% 92 Katolik, % 8 Protestan). Halkın büyük çoğunluğu (% 92) Katolik Kilisesi’ne bağlıdır. Bunun dışında, küçük bir Protestan (% 8) azınlık vardır. Ülkedeki ayaklanmalar sırasında köylü ve işçilerin verdiği önem ve bazı genç rahiplerin, köylüler yanında gerilla savaşlarına katılması, ayaklanmaların başarıya ulaşmasındaki önemli nedenlerden biri olmuştu.
  • Para birimi: 1 El Salvador kolonu = 100 sentavo. (Aynı zamanda Bitcoin resmi para birimidir)
  • Başlıca kentleri: Santa, Ana, San Miguel, Nueva San Salvador (Santa Tecla), Delgado, Mejicanos, Soyapango, Apopa.

Orta Amerika’da devlettir. Orta Amerika’ nın en küçük ve en yoğun nüfuslu ülkesi olan El Salvador; batıdan Guatemala, kuzey ve doğudan Honduras, güneyden Büyük Okyanus ile çevrilidir. El Salvador’un bir özelliği de, Karaib Denizi’nde kıyısı bulunmayan tek Orta Amerika ülkesi olmasıdır. Karaib Denizi ile bağlantı, Guatemala’nın Barrios Limanı’na ulaşan demiryolu hattıyla sağlanır.

Yüzey Şekilleri;

Hemen bütünüyle dağlık bir ülke olan El Salvador’ da en önemli yüzey şekillerini, jeolojik açıdan oldukça genç yanardağlar oluşturur. Sömürge dönemlerindeki dört önemli İspanyol kenti sınırları içinde bulunan ve günümüzde bu kentlerin adıyla anılan Santa Ana, San Salvador, San Miguel, San Vicente, ülkenin başlıca yanardağlarıdır. Büyük Okyanus’a yalnızca 40 km uzaklıkta bulunan ve 200 yıllık geçmişiyle yanardağların en genci olan İzalco, aktif olduğu dönemlerde, denizden görünen alevleri nedeniyle, “Pasifik Feneri” olarak adlandırılmıştır. Kıyı şeridinde yer alan bu yanardağların yanı sıra, ülkenin iç kesiminde bulunan ve Cerro Monte Christo (2.418 m) Tepesi’ni de içeren başka bir dağ sırası vardır. Başlıca göller; başkent Salvador’un doğusunda İlopongo ile batısında Coatcpeque gölleridir. Dinlence merkezi olarak yararlanılan bu göllerden başka, Guatemala sınırında Guija Gölü de turizm açısından önemli bir göldür. Ülkenin en büyük ırmağı olan Lempa, aynı zamanda başlıca hidroelektrik enerji kaynağıdır; ikinci önemli ırmak San Miguel’dir.

el salvador

Kaynak: pixabay.com

İklimi;

Ekvator’a yakın konumuna karşın, ülkede yarı tropikal bir iklim gözlenir. Gündüz ile gece arasında, özellikle iç kesimlerde sıcaklık farkı fazladır. Kasım-nisan arası dışında, yıl boyunca yoğun yağış görülür. Yıllık ortalama sıcaklık 24°C, yağış tutarı 1.700 mm’dir.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar;

El Salvador, gerek bitki örtüsü gerekse doğal hayvanlar açısından Orta Amerika’nın genel özelliklerini yansıtır. Tarıma yönelik etkinlikler, bitki türlerinin sayıca azalmasına yol açmıştır. Bitki örtüsü, temelde çam ormanları, otlaklar ve yaprak döken ağaçlardan oluşur. Hayvan topluluğu da sınırlıdır. Başlıca hayvanlar kemirgenler, sürüngenler, bazı böcek ve kuş türleridir. Deniz ürünlerinden kefal, hamsi, köpekbalıkları ilk sırayı alır.

Toplum Yapısı;

Halkın büyü bir bölümünü (% 89) oluşturan Ladinolar (melezler), Avrupalılarla yerlilerin karışımından oluşan melez bir topluluktur. Genelde Avrupa geleneklerini benimsemiş olan Ladinolar, Katolik Kilisesi’ne bağlı olup İspanyolca konuşurlar. Nüfusun ancak % 10’u Kızılderili % l’i Beyazdır.

el salvador

Kaynak: pixabay.com

Ekonomi:

Tarım ve Hayvancılık: Kahve ülkenin temel tarımsal ürünüdür. Yıllık üretimi 150 bin ton olan kahve, 1980′ lere kadar ulusal gelirin % 21.6’sını oluşturuyordu. Ancak daha sonra gerek plantasyonların savaş bölgesinde kalması, gerekse bitki hastalıkları bu oranın % 12’ye kadar düşmesine neden oldu. Öteki başlıca tarımsal ürünler; pamuk (55 bin ton), mısır (390 bin ton), kurufasulye (50 bin ton), pirinç (53 bin ton), şekerkamışı (3.200 ton), sorghumdur (süpürgedarısı; 135 bin ton). 1.5 milyon baş hayvan varlığının 2/3’ü sığır, geri kalanı domuz, keçi, koyundur. Yıllık balık üretimi 8 bin tondur.

Endüstri: Başlıca endüstri dallan; besin işleme, dokuma, giyim, deri, ilaç, gübre, bira, sigara ve petrol ürünleridir. Ham şeker üretimi 174 bin, çimento üretimiyse 460 bin tondur. İç savaş ve sabotajlar 200’e yakın işletmenin kapanmasına neden oldu. 1980’den sonra 1.8 milyar dolar sermaye ülke dışına kaçırıldı. Marozan Yönetim Birimi’nde işletilen iki gümüş madeni dışında önemli yeraltı kaynağı yoktur.


Leave A Reply