Osmanlı Devleti’nde Para Sistemi, Bankacılık Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Osmanlı Devletinde para, bankacılık ve finansman sistemi nasıldır? Osmanlı paraları ve özellikleri, ilk bankalara hakkında bilgi.

Osmanlı Devleti’nde Para Sistemi

Osmanlı Devleti’nde Para ve Bankacılık

Bir devletin varlığını sürdürebilmesi için başarılı bir yönetim ve güçlü bir ordunun yanı sıra ekonomik açıdan güçlü olması önemli rol oynamaktadır.

Osmanlı Devleti’nde ilk para Osman Bey döneminde bastırıldı. Osmanlı para birimi akçedir. Altın para Fatih döneminde bastırılmıştır.

18. yüzyıldan itibaren ekonominin bozulmasıyla birlikte ilk kağıt para olan kaime basılmıştır.

Advertisement

Osmanlı Devleti’nde gelirler merkezi bir hazinede toplanmıyordu. Her kurumun kendine ait geliri vardı. Giderler için senetler kullanılıyordu. Bu senetlerin karşılığı ödenmediği için değerinin çok altında bugünkü döviz büroları işlevini gören sarraflarda bozduruluyordu.

Bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla bankacılık sistemine geçilmeye başlandı. İlk banka kurma çalışmaları Tanzimat Dönemi’nde başladı. Osmanlı Devleti’ nde ilk banka, paranın değerini korumak için 1847 yılında İstanbul’da açılan Bank-ı Dersaadeftir.

1856’da merkezi Londra’da kurulan Bank-ı Osmani’ nin adı 1863’te Bank-ı Osman-i Şahane olarak değiştirilmiştir. Bu banka, para basma yetkisinin verilmesinden sonra çalışmalarını bir devlet ve ticaret bankası olarak sürdürmüştür.

Ulusal sermayeye dayalı bir bankanın olmayışı en çok çiftçileri etkiliyordu. Faiz ve tefeciliğin yaygınlaşması çiftçilerin ürünlerinin hasat edilmeden tefecilerin eline geçmesine neden oluyordu.

Rumeli viyaletinde Niş valiliği yapan Mithat Paşa eski Türk geleneklerinden etkilenerek imece usulune dayanarak “Memleket Sandıklarını” kurdu. Böylece bankacılığın ilk adımı atılmış oldu.
Daha sonra Menafi Sandıkları olarak geliştirilen bu sandıklar hükümet denetiminde çiftçilere tarımsal* kredi sağlamıştır.

15 Ağustos 1888’de Menafi Sandıkları’nın görevini üstlenmek amacıyla Ziraat Bankası kuruldu.

Advertisement


Leave A Reply