Elazığ Tarihi, Gakkoşların Memleketi Elazığ’ın Tarihçesi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Doğu Anadolu bölgesinin müstesna ve güzel bir şehri olan Elazığ’ın tarihi ile ilgili olarak kısaca bilgi veren sayfamız. Gakkoşların memleketinin tarihi.

Elazığ Eski Fotoğraf

Elâzığ’ın bir şehir olarak kuruluşu XIX. yüzyılın ortalarına doğrudur. Daha önce bugünkü Elâzığ’ın yerinde Agavat Mezreası adını taşıyan ekili topraklar bulunuyordu. Buna karşılık, bugün şehrin gerisindeki yüksek sırtlar üzerinde bir harabe yığınından ibaret olan Harput o sırada 20.000’i geçen nüfusu ile hakiki bir şehirdi.

Tarım ve sulama bakımından eteğindeki ovaya göre daha elverişsiz durumda bulunduğundan zamanla nüfusunu kaybetmeye, halk ovaya inerek yerleşmeye başladı. Başlangıçta bir askerî garnizon ve memur kolonisi olarak kurulan şehir, yavaş yavaş, yerli halkın da yerleşmesiyle, kalabalıklaştı. Adı önceleri Mamuret-ül Aziz iken sonradan kısaca Elâziz oldu. Cumhuriyet devrinde de Elâzığ denildi. Osmanlı devletinin son yıllarında Mamuret-ül Aziz vilâyeti merkez sancağından başka Malatya ve Dersim sancaklarını da içine alıyordu.

Türkiye Cumhuriyetinin 1921 mülkî teşkilâtında, sancakların vilâyete çevrilmesi üzerine Elâziz vilâyeti küçüldü, Dersim isyanından sonra, Tunceli vilâyeti de Elâzığ’dan ayrıldı.

Advertisement

Leave A Reply