Elbistan Ovası Nerededir?

0

Elbistan Ovası hangi bölgemizde bulunur? Elbistan Ovası’nın özellikleri, yetiştirildiği ürünler, hakkında bilgi.

Elbistan Ovası; Doğu Anadolu’ nun güneybatı ucunda ovadır. Yüzölçümü 3.000 km2, uzunluğu 60-65 km, genişliği 40-45 km, deniz düzeyinden yüksekliği 1.150 m. Yüksekliği yer yer 2.000-3.000 m’yi geçen dağlarla çevrili olan ovanın batı ucu, Binboğa Dağları ile sınırlanır. Güney kesimdeki Berit Dağı (3.027 m) Nurhak Dağı (3.081 m) ovanın kenarlarını çevreleyen dağlar volkanik ve tortul kayalardan oluşmuştur. Ova ise, dördüncü zaman alüvyonlarıyla kaplıdır. Ova içinde üç önemli ırmak akar: Doğudan Ceyhan Irmağı, kuzeyden Hurma ve Söğüt dereleri, batıdan Göksün Deresi. Bu sular ve kollarının birleşmesiyle Ceyhan Irmağı, derin bir boğaza girerek ovayı güneyden terk eder. Ovanın batısında Akdeniz, doğusunda kara iklimine yalan bir iklim egemendir. Yağışlar, batıdan doğuya doğru azalır. Ovada tahıl tarımı, şekerpancarı ekimi, mercimek, nohut gibi baklagiller yetiştirilir. Ayrıca, az miktarda tütün ekimi yapılır. Sulamalı tarım gelişmiştir. Ovanın kuzeybatı kesiminde, Kışlaköy çevresinde ülkenin en zengin linyit rezervleri vardır. (3.5 milyar ton) çıkarılan kömür, Afşin-Elbistan Termik Santralı’nın hammaddesini oluşturur.


Leave A Reply