Elektromagnetik Spektrum Nedir?

0
Advertisement

Elektromagnetik Spektrum nedir? Elektromagnetik Spektrum ve elektromagnetik dalgaların özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

Elektromagnetik Spektrum;

Elektromagnetik dalgalar (e.m.d) (elektromagnetik ışıma, elektromagnetik radyasyon) yüklerin ivmeli hareket etmesiyle oluşurlar.

Bir ortamda bütün e.m.d. aynı hızla yayılır, aynı doğaya sahiptir, ancak kaynakları farklıdır: Radyo dalgaları ve mikrodalgalar, iletkenler içinde hareket eden elektronlardan; kızılötesi ışıma, sıcak cisimlerden; morötesi, elektrik arkları ve gaz boşalmalarından; X ışınları, elektronların bir hedefe çarpmasından; gama ışınlan ise radyoaktif atomların çekirdeklerinden doğarlar. (Elektromagnetik spektrum çizgileri şekli için bölüm sonuna bakınız.)

►Radyo istasyonlarında, yükler verici anten içinde belli bir frekansla hareket ettirilirler. Oluşan elektrik alanları da bu titreşim frekansına uyar.

elektromagnetik-spektrum

Verici antenden yayılan dalgalar, alıcı antendeki yükleri de aynı frekansta titreştirir. Radyo alıcısı içindeki titreşim devresinin rezonans frekansı, vericinin frekansına eşitlenebildiğinde yayın net dinlenir, verici frekansı, alıcının rezonans frekansına eşit olunca alıcı devre maksimum soğurma yapar, bu nedenle yayın net alınır.

Advertisement

Elektromagnetik Dalgaların Bazı Özellikleri:

1) E.m.d. yüklerin ivmelenmesinden doğar; yayılma doğrultusu, ivme doğrultusuna diktir.

2) Elektrik ve magnetik alan değişimleri eşzamanlıdır, aynı zamanda ve aynı yerde maksimum veya minimum değer alırlar (aynı fazdadırlar).

3) E⊥B⊥ v dir; e.m.d. enine dalgalardır.

4) Yayılma hızları, yayıldıkları ortamın elektrik ve magnetik özelliklerine bağlıdır, alan değişimlerinin genliğine bağlı değildir.

5) Yalıtkan ortamlardan geçer, iletkenler tarafından yansıtılır ve soğrulurlar. e.m.d. soğuran iletkenler üzerinde, aynı frekanslı indüksiyon akımları oluşur.

6) Kırılma, kırınım ve girişim yaparlar.

Advertisement

Elektromagnetik Spektrum


Leave A Reply