Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Elektromanyetik Radyasyon nedir? Elektromanyetik Radyasyonun özellikleri nelerdir? Elektromanyetik Spektrum nedir, tarihçesi, hakkında bilgi.

Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Elektromanyetik radyasyon, elektrik ve manyetik alan bileşenleri ile kendi kendini sürdüren enerjidir. Elektromanyetik radyasyon yaygın olarak “ışık”, EM, EMR veya elektromanyetik dalgalar olarak adlandırılır. Dalgalar ışık hızında vakumda yayılır. Elektrik ve manyetik alan bileşenlerinin salınımları birbirine ve dalganın hareket ettiği yöne diktir. Dalgalar, dalga boylarına, frekanslarına veya enerjilerine göre karakterize edilebilir.

Elektromanyetik dalgalardan oluşan paketler veya quanta fotonlar olarak adlandırılır. Fotonlar sıfır dinlenim kütlesine sahiptir, fakat momentum veya göreceli kütle, dolayısıyla normal madde gibi yer çekiminden etkilenirler. Elektromanyetik radyasyon, yüklü parçacıkların hızlandırıldığı zaman yayılır.

Elektromanyetik Spektrum

Elektromanyetik spektrum her türlü elektromanyetik radyasyonu kapsar. En uzun dalga boylu / en düşük enerjiden en kısa dalga boylu / en yüksek enerjiye kadar, spektrumun sırası radyo, mikrodalga, kızılötesi, görünür, ultraviyole, röntgen ve gama ışınıdır.

Radyo dalgaları yıldızlar tarafından yayılır ve ses verisini iletmek için insan tarafından üretilir.
Mikrodalga radyasyonu yıldızlar ve galaksiler tarafından yayılır. Radyo astronomi (mikrodalgaları içeren) kullanılarak gözlemlenir. İnsanlar yiyecekleri ısıtmak ve veri iletmek için kullanırlar.

Advertisement

Kızılötesi radyasyon, canlı organizmalar dahil, sıcak cisimler tarafından yayılır. Yıldızlar arasında toz ve gazlar tarafından da yayılır.

Görünür spektrum, insan gözü tarafından algılanan spektrumun küçük bir kısmıdır. Yıldızlar, lambalar ve bazı kimyasal reaksiyonlar tarafından yayılıyor.

Ultraviyole radyasyon, Güneş de dahil olmak üzere yıldızlar tarafından yayılır. Aşırı maruziyetin sağlığa olan etkileri arasında güneş yanıkları, cilt kanseri ve katarakt sayılabilir.

Evrendeki sıcak gazlar x-ışınları yayar. Tanısal görüntüleme için insan tarafından üretilir ve kullanılır.

Evren gamma radyasyonu yayar. X-ışınlarının nasıl kullanıldığına benzer şekilde görüntüleme için kullanılabilir.

İyonlaştırıcı ve İyonlaşmayan Radyasyon

Elektromanyetik radyasyon iyonize veya iyonlaştırıcı olmayan radyasyon olarak kategorize edilebilir. İyonlaştırıcı radyasyon kimyasal bağları kırmak için yeterli enerjiye sahiptir ve elektronlara atomlarından kaçmak için yeterli enerji verir, iyonlar oluşturur. İyonlaşmayan radyasyon, atomlar ve moleküller tarafından emilebilir. Radyasyon, kimyasal reaksiyonları başlatmak ve bağları koparmak için aktivasyon enerjisi sağlayabilirken, enerji elektronun kaçmasına veya yakalanmasına izin vermek için çok düşüktür. Kısa dalga boyu ultraviyole ışığı iyonlaştırıcıdır.

Advertisement

Tarihçesi

Görünür spektrumun dışındaki ışığın dalga boyları, 19. yüzyılın başlarında keşfedilmiştir. William Herschel, 1800’de kızılötesi radyasyonu tanımladı. Johann Wilhelm Ritter, 1801’de ultraviyole radyasyonu keşfetti. Her iki bilim adamı da, ışığı dalga boyunun bileşenlerini, güneş ışığını ayırmak için bir prizma kullanarak buldular. Elektromanyetik alanları tanımlayan denklemler, 1862-1964 yıllarında James Clerk Maxwell tarafından geliştirilmiştir. James Clerk Maxwell’in birleşik elektromanyetizma teorisinden önce, bilim adamları elektrik ve manyetizmanın ayrı güçler olduğuna inanıyorlardı.

Elektromanyetik etkileşimler

Maxwell denklemleri dört ana elektromanyetik etkileşimi tanımlar:

***Elektrik yükleri arasındaki çekim veya itme gücü, onları ayıran mesafenin karesi ile ters orantılıdır.

***Hareketli bir elektrik alanı bir manyetik alan üretir ve hareketli bir manyetik alan bir elektrik alanı üretir.

***Bir teldeki bir elektrik akımı, manyetik alanın yönünün akımın yönüne bağlı olacağı şekilde bir manyetik alan üretir.

***Manyetik monopol yoktur. Manyetik kutuplar, elektrik yükleri gibi birbirlerini çeken ve iten çiftler halindedir.


Leave A Reply