Elektronik Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Elektronik ne anlama gelir? Elektronik kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Serbest elektronların etkisiyle oluşan olayları inceleyen bilim dalı
“İnsanlar Ay’a gitti. Elektronik, teknik aldı yürüdü.” – H. Taner
2. Elektron temeline dayanan, elektronla ilgili
Elektronik çalgı ve cihazlarla yaratılan müzik
Bilgisayarlar veya bir ağ içindeki belli gönderim merkezleri arasında elektronik bilgi iletişimi, elmek, e-posta
“Elektronik posta adreslerine e-mail diyenlere kızıyorum” – C. Tonguç
Elektrik enerjisi ile çalışan saat
Elektrikten yararlanarak ses gücü yükseltilen çalgılar
Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan, özel bir araçla oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan imza
Elektrikten yararlanarak kullanılan çalgılar


Leave A Reply