Émile Chartier (Alain) Kimdir?

0
Advertisement

Émile Chartier (Alain) kimdir? Filozof Émile Chartier hayatı, biyografisi, felsefesi, çalışmaları, eserleri hakkında bilgi.

Émile Chartier Émile Chartier (Alain); Fransız düşünürü ve yazarı (Mortagne au-Perche 1868 – Le Vésinet 1951).

Asıl adı Émile Chartier. Yüksek Öğretmen Okulu Felsefe Bölümü’nü bitirdi, yüksek öğrenim kurumlarında öğretim görevlisi olma hakkını veren agresyon sınavlarını başarıyla verdi. Rouen’de ve Paris’teki IV. Henri Lisesi’nde felsefe öğretmenliği yapmayı yeğledi, işini emeklilik yaşına kadar aksatmadan sürdürdü. Etkileyerek yetiştirdiği, örnek olduğu, olumlu davranışlara yönelttiği birçok seçkin öğrencisinin yanı sıra yazdığı gazetelerin okurlarını da kendisine bağladı. Önce Dépêché de Rouen’da (1906), daha sonra Revue Française’ de çıkan Proposları (Söyleşiler) yeterli bir yankı birikiminden sonra kitaplaştı ve büyük ilgi gördü. Her zaman birey özgürlüğünden yana ve savaşa karşıt olan Alain, felsefenin en soyut konularını bile somut gözlemlerden yola çıkarak açıklama eğiliminde olduğu ve filozofça deyişlerini bir söyleşi havası içinde içtenlikle yansıttığı için değişik bir düşünür izlenimi bırakır. Onun akılcı insancılığı, toplumlardaki her çeşit baskıya direnmeyi, insanın en güzel ve yaratıcı yanlarını sınırsızca ortaya çıkarmayı gerektirir. Bu konuları kendisi şu birkaç eserinde açıklar: Histoire de mes Penseés (Düşüncelerimin Öyküsü) 1935; Vigiles de l’Esprit (Düşüncelerimin Bekçileri) 1942; Les Dieux (Tanrılar) 1947. Grand prix Natinonal de Littérature (Ulusal Edebiyat Büyük Ödülü) 1951’de Alain’e verildi.

Şöyleşiler, Alain’in deneme türündeki günlük yazıları (Propos). Yazarın Rouen’daki La Dépêche de Rouen gazetesinde başlattığı (1906-1914) bu günlük, kısa, yoğun, güncelle ilgili, düşünsel özü ağır basan, özgün yazıları (toplamı üç bini geçer) konularına göre kümelenerek kitaplaştırıldı; Propos sur I’Esthetique (Estetik Üzerine Söyleşi) 1932, Sur le Chirstianisme (Hristiyanlık Üzerine) 1924, Sur le Bonheur (Mutluluk Üzerine) 1928, Sur l’Education (Eğitim Üzerine) 1932, Propos de Littérature (Edebiyat Üzerine Söyleşi) 1934, Türkçeye Fehmi Baldaş tarafından çevrildi (3 cilt, 1961 -1965). Adı başka olan öteki kitaplarındaki yazıları da aynı boyut ve içerik benzerliğindedir; yazar bağnazlığa karşı düşünce özgürlüğünden, düşünmekten, kalıplardan kurtulmaktan yanadır.


Leave A Reply