Enderunlu Fazıl Kimdir?

0
Advertisement

Enderunlu Fazıl kimdir? Enderunlu Fazıl hayatı, biyografisi, eserleri, kitapları hakkında bilgi.

Enderunlu Fazıl; divan şairidir (Akkâ 1759 ?-İstanbul 1810). Devlete başkaldıran büyükbabasıyla babasının öldürülmesi üzerine saray okuluna (Enderun) alındı (1775). Delikanlılık çağında hoş görülmeyen aşk ilişkileri yüzünden saraydan çıkarıldı (1784), geçim sıkıntıları ve serüvenci yaşam eğilimi yüzünden zor yıllar geçirdi, Padişah III. Selim’e ve ileri gelenlere sunduğu bağışlatıcı kasidelerinin etkisiyle Halep ve Erzurum gibi yerlerde aylıklı memurluklara kavuştu, bilinmeyen bir nedenle Rodos’a sürüldü, (1795), gözlerini yitirip kör olunca İstanbul’a dönmesine izin verildiyse de ömrünün son yıllarını bakımsız, esirgemesiz bir yalnızlıkta yoksunluklar içinde geçirdi. Divan şiiri geleneğini, kurallarına göre yürütme başarısı onu en önde gelen sanatçıların arasına koymasa da gerçekçi gözlemlerinin ilginçliği dikkati çeker.

Yaşamının içtenliklerini o güne kadar eşi bulunmaz bir gözlemcilikle yansıtan mesnevileri, adını yaşatan değerlerdir. Defter-i Aşk (Çingene düğününü betimleyen bölümü dikkate değer, bas. 1842), Hûbannâme döneminin güzellerini betimler. Kadınlar hamamı, bir mahalle baskını ilginç bölümleri sayılır, bas. 1838), Çenginâme (ünlü köçeklerin tanıtımı, murabbalar biçiminde), Divan (bas. 1842). Hûbannâme ile Zenannâme (Güzeller Kitabı ile Kadınlar Kitabı) 1945’te bir kez daha elden geçirilip basıldı.


Leave A Reply