Endotermik ve Ekzotermik Tepkimelerin Özellikleri

0
Advertisement

Endotermik ve ekzotermik reaksiyon, tepkime nedir ve nasıl meydana gelir? Endotermik ve ekzotermik tepkimelerin özellikleri, farkları nelerdir?

Endotermik ve Ekzotermik Tepkimelerin Özellikleri

Endotermik ve ekzotermik reaksiyonlar arasındaki fark, sözcüklerin kendisinde yatmaktadır. “Termik”, “termometre” kelimesinde olduğu gibi ısıya işaret eder. “Ekzo”, “dış” ve “endo”, “içeride” anlamına gelir. Böylece, bir endotermik reaksiyon ısıyı bir nesneye veya alana çeker, ekzotermik reaksiyon ise ısıyı dışarı çıkarır. Terimlerin bu temel tanımından, bu iki kimyasal reaksiyon türü hakkında çeşitli diğer gerçekleri anlayabilirsiniz.

Endotermik Reaksiyonlar Çevrelerini Serinletir

Kimyasal açısından, soğuk gibi bir şey yoktur – sadece ısı yokluğu vardır. Endotermik reaksiyonlar ısı enerjisini kendilerine çeker. Bu ısı çevreden çekildiğinden, sıcaklık düşer. Örneğin, bir kimyasal ilk yardım soğuk paketi, su ve amonyum nitrat arasındaki bir endotermik reaksiyonla çalışır. Isı enerjisi paketin içine çekildiği için, paket dokunulduğunda soğuktur.

Endotermik Reaksiyonlar Daha Fazla Enerji İçermektedir

Endotermik reaksiyonlar, enerjiyi, reaksiyonla üretilen kimyasal bağlara çeker ve depolar. Bir endotermik reaksiyonda, ürün reaktanların işlemin başlangıcından daha fazla net enerjisi vardır. Endotermik reaksiyonların ürünleri, genellikle depolanmış enerji nedeniyle daha fazla hacme sahiptir.

Ekzotermik Reaksiyonlar Çevreyi Isıtır

Bir ekzotermik reaksiyon, reaksiyon devam ettiği süre boyunca etrafına ısı yayar. Bir kamp ateşinde, odun ve kağıdın kimyasal bağlarından gelen enerji, ısı ve ışık şeklinde açığa çıkar. Serbest bırakılan enerji, çevreyi kampçılar için daha sıcak hale getirir.

Advertisement

Ekzotermik Reaksiyonlar Daha Az Enerji İçermektedir

Herhangi bir ekzotermik reaksiyonda, enerji, reaktanların kimyasal bağlarından uzaklaşır. Bu, genellikle, kamp ateşini yakmak için kibritin yakılması gibi, işlemin başlatılması için “aktivasyon enerjisi” olarak adlandırılan bir başlangıç ​​enerjisi gerektirir. Ekzotermik işlem bittikten sonra, ürün daha düşük ısıya sahiptir ve genellikle daha kompakttır.


Leave A Reply