Endülüs Emevi Halifeleri

0

Endülüs Emevi Devletinde başa geçmiş halifeler kimlerdir, tarihleri, Endülüs Emevi hükümdarlarının listesi.

Endülüs Emevi Halifeleri
I. Abdurrahman 756-788
I. Hişam 788-796
I. el-Hakem 796-822
II. Abdurrahman 822-852
I. Muhammet 852-886
el-Munzir 886-888
Abdullah 888-912
III. Abdurrahman 912-961
II. el Hakem 961-976
II. Hişam 976-1009
II. Muhammet 1009
Süleyman 1009-1010
E. Muhammet (2. kez) 1010
II. Hişam 1010-1013
Süleyman (2. kez) 1013-1016
Hammudi Ali en-Nasır 1016-1018
IV. Abdurrahman 1018
Hammudi el-Kasım
el-Memun 1018-1021
Hammudi Yahya
el-Mutali 1021-1022
Hammudi el-Kasım
(2. kez) 1022-1023
V. Abdurrahman 1023
III. Muhammet 1023-1025
Hammudi Yahya 1025-1027
II. Hişam 1027-1031

Advertisement

Leave A Reply