Libido Nedir? Libido Kavramını Kim Bulmuştur? Hakkında Genel Bilgiler

0

Libido nedir? Libido ne anlama gelir? Libido kavramını kim bulmuştur? Kısaca libido hakkında genel bilgi vermeye yarayan yazımız

libidoRuhbilimde(Psikoloji bilimi) cinsiyet içgüdüsü ile ya da yaşama çabası ile ilgili her türlü istek ve enerjiye (erke) “libido” denir. Kısaca tanımlamak gerekir ise cinsel zevk alma dürtüsü denilebilir. Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud, “Libido”‘yu miktarı her zaman değişen belli bir anda ölçülmesi mümkün olmayan cinsiyet içgüdüsü enerjisi (erke) olarak tanımlamıştır. Analitik psikolojinin kurucusu Jung ise bu kavramı bir insandaki her türlü içgüdü erkeklerini içine alacak şekilde genişleterek kullanmıştır.

“Libido” geniş anlamda aşk ile bağlantısı olan bütün ilişkileri kaplar. “Libido”‘nun kökünü amacı cinsel birleşme olan cinsel sevgi teşkil eder. Bununla beraber kendi kendini sevme, ana-babaya, çocuklara karşı duyulan sevgi, dostluk, somut nesnelere karşı duyulan bağlılık, soyut fikirlere gösterilen düşkünlük de “Libido” kavramının içinde yer alır.

Cinsiyet teriminin Freud tarafından “Libido” ve sevgi kavramları ile bir tutularak genişletilmesi, yukarıda anlatılan açıdan ele alınması cinsel hayatın daha iyi anlaşılmasına yol açmıştır.

Freud‘a göre “Libido” genel olarak zevk almaya yönelmiş bir fonksiyonu dile getirmek için kullanılan bir terimdir. Neslin devamı bu fonksiyon içinde ikinci dereceden bir yer almaktadır.

Libido insanın yaşamının her evresinde her safhasında bulunur. Çocukluk dönemlerinde libido sayesinde çocuk sanatsal ya da teknik ve bilimsel çalışma ya da yaratıclık isteği olarak şekillenir daha doğrusu bu etkinliklere kaynak olur.

Libodunun azalması ise tamamen hormonal bir olaydır. Psikolojik sebepleri (aşırı yorgunluk, depresyon, yoğun stres) olabileceği gibi ilerleyen yaş sebebi ile ya da farklı bir hastalık sebebi (ameliyat gibi) ile olabilir. Hormon yetersizliği sebebi ile düşen libidonun yükseltilebilmesi için hormon tedavisi uygulanmaktadır.


Kaynak – 2

Libido; doğuştan olan ve biyolojik olarak belirlenen cinsel zevk dürtüsü anlamında Sigmund Freud‘un ortaya koyduğu bir terimdir.

Freud‘cu görüşte cinsellik önemli yer tutar. Bu görüşe göre, insan yaşamı önemli oranda cinsellik içgüdüsüne cinsellik içgüdüsü dar anlamıyla değil, libido denen ilkel-benliğe bağlı ve genel anlamda cinsel özlem denilebilecek ruhsal güç ya da diriklik olarak ele alınır. Libido çocukta cinsel nitelik taşır. Çocuğun zihinsel gelişim ilerledikçe, libidonun bir bölümü cinsel işlevini sürdürürken, bir bölümü de kişinin bilim, teknik ve sanata dönük her türlü buluş ve yaratıcı etkinliklerine kaynaklık eder. Libido insan yaşamını oluşturan dönemlerin her birinde ayn bir nitelik taşır. Ağızcıl evre (süt emme ve ısırmadan haz duyma evresi), dışkıl evre (dışkılamadan haz duyma evresi) ve üretken evre (cinselliğin ayrımına varan çocuğun haz kaynağım cinsel organlara yönelttiği evre) çocuğun varlığına yöneliktir.

Üç yaşından sonra başkalarına, özellikle anne-babaya yönelir. Beden ve ruh açısından olağan bir biçimde yetişmekte olan erkek çocuk annesine, kız çocuk da ablasına karşın aşın bir sevgi duyar ki, Freud buna Oidipus Kompleksi adını verir. Bu dönemden sonra durgunluk evresi başlar. Ergenlik çağından sonra libido yeni bir değişikliğe uğrar. Bu çağdan sonra kişi karşıt cinsle ilişkiler kurma isteği duyar. Karl Gustav Jung (1875-1961) libido terimine “yaşam gücü” karşılığı olarak daha geniş bir felsefe anlam verdi. Libidonun yönünü (yani heteroseksüel ya da otoseksüel olmasını) birkaç etmen (kalıtım, yapı, ortam) belirler.


Leave A Reply