Enerji Dönüşümleri Nasıl Olur? Enerjinin Korunumunun Sağlanması

0
Advertisement

Enerji dönüşümleri nasıl olur? Enerjinin korunumu yasası nedir? Enerji dönüşümleri ile enerjinin korunumu 7. sınıf konu anlatımı.

ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

Kinetik ve çekim potansiyel enerjileri birbirine dönüşebilir. Bir ipin ucuna top bağlayarak oluşturduğumuz basit sarkaçta bu durumu gözlemleyelim. Basit sarkaçtaki top 1 ve 3 noktaları arasında hareket etmektedir.

enerji-donusumu

 • ***Top 1 konumundayken cismin sürati sıfır olduğundan kinetik enerjisi yoktur. Fakat yüksekliği en fazla olduğundan çekim potansiyel enerjisi en yüksek değerdedir.
 • ***Top 2 konumundayken cismin sürati en fazla olduğundan kinetik enerjisi en büyüktür. Fakat yükseklik en küçük değerde olduğu için çekim potansiyel enerjisinin değeri en küçüktür.
 • ***Top 3 konumundayken cismin sürati sıfır olduğundan kinetik enerjisi yoktur. Fakat yüksekliği en fazla olduğundan çekim potansiyel enerjisi en yüksek değerdedir.
 • ***Top 1’den 2’ye giderken yüksekliği azaldığı için çekim potansiyel enerjisi azalır, sürati arttığı için kinetik enerjisi artar.
 • ***Top 2’den 3’e giderken sürati azaldığı için kinetik enerjisi azalır, yüksekliği arttığı için çekim potansiyel enerjisi artar.

ENERJİNİN KORUNUMU

Bir cismin sahip olduğu potansiyel ve kinetik enerji toplamına mekanik enerji denir. Sürtünmenin ihmal edildiği bir ortamda bir cismin mekanik enerjisi kaybolmaz. Yalnızca başka enerji türlerine dönüşür.

Buna enerjinin korunumu denir.

 • ***Yüksekten düşen bir vazo yere çarptığında sahip olduğu çekim potansiyel enerjisi ses ve ısı enerjisine dönüşür.
  Potansiyel Enerji = Ses Enerjisi + Isı Enerjisi
 • ***Sınıfımızda yanan bir ampulde elektrik enerjisi, ısı ve ışık enerjisine dönüşür.
  Elektrik Enerjisi = Isı Enerjisi + Işık Enerjisi

Enerjinin korunumuna günlük hayattan örnekler

Advertisement

Enerji Nedir? Sözlük Anlamı

“Enerji”
1. Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
“Isıl enerji. Elektrik enerjisi. Mekanik enerji.”
2. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç
3. Manevi güç
“Size yaşamak enerjisini verecek kitaplar tavsiye ederim.” – P. Safa

 • “enerji kaynağı ”
  Güç kaynağı
 • “kinetik enerji ”
  Bir cismin hareketini sağlayan veya hareket eden cisimlerde bulunan enerji
 • “atom enerjisi ”
  Atom çekirdeklerinin parçalanmasından veya hafif atomların kaynaşmasından oluşan büyük enerji
 • “aktif enerji ”
  Aktif gücün, zamanla çarpımından elde edilen ve kilovatsaat birimi ile gösterilen enerji
 • “nükleer enerji ”
  Atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan enerji
 • “güneş enerjisi ”
  1. Güneş’in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisi
  2. Bu enerjiyi ısınma veya suyu ısıtma amacıyla kullanan düzenek
 • “birincil enerji ”
  Enerjinin herhangi bir değişim veya dönüşüm uygulanmamış biçimi
 • “serbest enerji ”
  Kullanımı belli kurallara bağlı olmayan enerji
 • “jeotermal enerji”
  Yer altından çıkan sıcak su veya sıcak su buharından elde edilen enerji
 • “yenilenebilir enerji ”
  Güneş, rüzgâr vb. kaynaklardan elde edilen enerji


Leave A Reply