Enflasyonun Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

0
Advertisement

Enflasyon nedir? Enflasyonun nedenleri ve sonuçları nelerdir? Ekonomide enflasyon hakkında bilgi.

Enflasyon

Enflasyon, piyasadaki mal miktarına oranla para miktarının fazla olması ve paranın değerinin düşmesidir. Bir mal piyasaya ne kadar çok sunuluyorsa (arz) ve bu mala duyulan istem (talep) ne kadar az ise malın fiyatı düşer; bir mal piyasaya ne kadar az sunuluyor ve bu mala duyulan istem ne kadar fazla ise malın fiyatı artar. Piyasada talebin fazla olması paranın da fazla olması anlamına gelir. O hâlde, arz talep ilkesi gereğince, piyasada para miktarının mal miktarından fazla olması, paranın değerinin düşmesine neden olacaktır.

Enflasyonun başlıca iki nedeni vardır:

1. Yatırımların tasarruftan fazla olması

2. Gelir çekişmesi

Yatırımlar tasarruftan fazla olunca, tamamlanabilmeleri için piyasaya para sürülmesi gerekir. Bu da paranın karşılığı olan mal ve hizmet artışının olmaması nedeniyle paranın değerinin düşmesi sonucunu doğurur.

Advertisement

Gelir çekişmesi, toplumdaki bir grubun millî gelir içindeki payının artması, diğerlerinin de buna karşı koymasından doğar. Örneğin; hükümet memurlara zam yapmışsa memurların yaşam düzeyi yükselir. Diğer gruplar da örneğin işçiler de zam ister. Hükümet onlara bir zam yaparsa piyasadaki para miktarı mal ve hizmet artışı olmadan artar ve paranın değeri düşer.

Enflasyonun sonuçları şunlardır:

• Fiyatların hızla ve devamlı olarak artması, sabit gelirli olan kimselerin zararına-dır. Ücret, maaş ve kira geliriyle geçinenler bu gruba dahil edilebilir.

• Enflasyondan alacaklılar zararlı, borçlular kârlı çıkarlar. Bu nedenle, henüz paranın alım gücü düşmeden büyük borçlara girerek yatırım yapmış olanlar kârlı çıkarlar.

• Enflasyon; ekonomik gücü zayıf olanları daha fakir, ekonomik gücü fazla olanları daha zengin hâle getirir. Böylece, gelir dağılımının bozulmasına yol açar.

• Yurt içinde fiyatların yükselmesi yabancı mallara isteği, dolayısıyla ithalatı artırır.

Bu durum, enflasyon ortamında parası olanların daha fazla para kazanabilmesine olanak sağlar. Çünkü bu kişilerin alım gücü yüksektir, parayı ithalata kullanarak kâra çevirme olanakları vardır. Ayrıca dövizin ülke parası karşısında değer kaybetmesi, döviz kurunun yükselmesine bu da ihracat mallarının pahalılaşmasına neden olur. Bu durumda ihracat azalır. Sonuç olarak enflasyon, ithalatı artırır, ihracatı azaltır.

Advertisement


Leave A Reply