Entrika İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Entrika ile ilgili cümleler. Entrika kelimesi içeren “Entrika” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Entrika İle İlgili Cümleler

Entrika Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. *** Aynı dönemde Loire milletvekili (1849-51) olarak görev yaptı ve entrikalar yoluyla büyük nüfuz sahibi oldu.
 2. *** Yasak Elma dizisindeki Yıldız ve Ender arasındaki entrikalar izleyiciyi ekran başına kilitliyor.
 3. *** Rüyamda kendi öz aileme entrika dolu tuzaklar hazırlıyordum.
 4. *** Dile kolay Harem entrika yuvası, üstelik Valide Sultan’da Hürrem’e karşı.
 5. *** Louis’ nin (hd 1643-1715) çocukluk yıllarında adı birçok başarısız entrika ve ayaklanma girişimine karışmıştır.
 6. *** Defterdar İskender Çelebi, Hürrem Sultan’ın bir dönem en yakın entrika arkadaşı olmuş ve karısı Semiha ile birlikte dedikodu üretme yayma işlerini yaptıkları rivayet edilir.
 7. *** Piyesin konusunu meydana getiren olaya «entrika», her perdenin sonunda seyirciyi şaşırtacak kuvvetteki bitiriş hareketine de «vuruş» (coup) denir.
 8. *** Northumberland dükü ünvanını taşıyan İngiliz siyasi tarihinin entrikacı olarak damgaladığı John Dudley enteresan bir kişilikti.
 9. *** İşi bu kadar sağlama almış olduğu hâlde, dışarıda entrikaya kurban gidiyormuşçasına davranıyordu.
 10. *** Şehzade Beyazit’e saltanat yolunu açabilmek için, Şehzade Mustafa’nın bir entrika sonucu öldürülmesinde önemli rol oynadı.
 11. *** Bu dizileri izleye izleye dolap çevirmenin, entrika kurmanın inceliklerini öğreniyorsun.
 12. *** Eserlerinin çoğunda olduğu gibi, burada da sadakatsizlik, hastalık, entrika ve ölüm gibi konular biçimsel görünüşün arkasında kalmaktadır.
 13. *** Devlet büyüklerinin sevgilileri bin bir entrika çeviriyorlardı.
 14. *** Bu filmde çaptan düşmüş tabancalı bir kahraman, birbirine düşman iki aile arasındaki entrikalara karışır.
 15. *** Yönetim yeterli bilgi ve tecrübe sahibi olmamışlar, zaman zaman saray kadınları ve entrikacı devlet adamlarının etkisinde kalmaları.
 16. *** Bu tarihten sonra doğuya yönelen Philippos Rodos’u hedef alan çeşitli entrikalar düzenledi.
 17. *** Bu genç çift binanın sahipleri Gavin Doran ve Olivia’nın entrikaları ile uğraşırken bir yandan da binada bulunan gizemli, doğaüstü karanlık güçlerle uğraşıyordu.
 18. *** Bu dönem opéra-comique’lerinin başlıca özellikleri toplumsal yorum, aşk ya da entrikaya dayanan hafif olay örgüsü ve neşeli müzikti.
 19. *** Roman, Leonardo’nun gözünden görenekler, kişilikler ve saray entrikalarına ilişkin canlı tablolar sunar.
 20. *** Bir süre sonra siyasal entrikalara katıldığı için Fars’a sürüldü.


Leave A Reply