Erdişilik Nedir?

0

Erdişilik (hermafroditzm) nedir? Erdişilik nasıl olur, Erdişilik hakkında bilgi.

ErdisilikErdişilik;(hermafroditzm) hem erkek hem dişi organları bulunandır.

Her kişi ya erkek ya da dişi olarak doğar. Döllenme anında seks kromozomlarınca belirlenen bu özelliklere karşın, cinsel organları anormal olup dış görünüşe göre cinsiyeti saptanamayan çocuklar da vardır. Embriyo döneminde yumurtalık ve testis (gonad) dokularının normal farklılaşması sonucu bazı çocuklarda hem erkek hem dişi organlar görülür. Erkek ya da kadında cinsiyeti değiştirmek olanaksızdır. Ancak erdişilikte bir cinsiyetin görünen özellikleri plastik cerrahi yöntemiyle alınarak ötekisi bırakılabilirse de seks kromozomlarını değiştirmek olası değildir. Buna karşılık erdişilerde yumurtalıklar testislere göre daha üstündür. Bu tür vakaların çoğunda göğüsler gelişir, adet kanamaları olur. Erdişilik özellikle çok hücreli hayvan ve bitkilerde sıkça görülür. Bir yere bağlı hayvanların (yassısolucanlar, halkalısolucânlar, yosun hayvanları, kabuklular, karından bacaklı yumuşakçalar, gömlekliler) hemen hepsi erdişidir. Bitkilerde ise deyim hem erkek hem dişi organı bulunan çiçekler için kullanılır.


Leave A Reply