Etnik İle İlgili Cümleler – Etnik Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0

Etnik ile ilgili cümleler. Etnik kelimesi içeren “Etnik” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Etnik İle İlgili Cümleler - Etnik Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

Advertisement
Etnik Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
  1. Selçuk göçleri sırasında bölgeye gelen Türklerle eskiden beri bölgede yaşayan İranlıların ve öteki halkların etnik bir karışımıdır.
  2. Azınlık eğitimi, dil, din, ırk ya da etnik köken bakımından azınlıkta bulunan ve yaşadıkları ülkenin genel toplumsal ve ekonomik yapısı içinde özümlenen toplulukların kültürel kimliğini korumak amacıyla ulusal eğitim sistemleri çerçevesinde geliştirilen programlar.
  3. Etnik yapıdan kaynaklanan sorunlar, birçok ülkede siyasal istikrarın yanı sıra eğitim politikasını da olumsuz etkiledi.
  4. Çoğu ülkenin yasalarında, ırk ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin eğitimde fırsat eşitliği tanınır.
  5. Azınlıklar, içinde yaşadıkları toplumdan kültürel, etnik ya da ırksal özellikleri bakımından farklı olan topluluklardır.
  6. Önce kültürel ya da etnik bakımdan toplumun çoğunluğundan farklı bir grubun varlığı gerekir.


Leave A Reply