Etnik İle İlgili Cümleler, Etnik Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0
Advertisement

Etnik ile ilgili cümleler. Etnik kelimesi içeren “Etnik” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Etnik İle İlgili Cümleler - Etnik Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

Etnik Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. Selçuk göçleri sırasında bölgeye gelen Türklerle eskiden beri bölgede yaşayan İranlıların ve öteki halkların etnik bir karışımıdır.
 2. Azınlık eğitimi, dil, din, ırk ya da etnik köken bakımından azınlıkta bulunan ve yaşadıkları ülkenin genel toplumsal ve ekonomik yapısı içinde özümlenen toplulukların kültürel kimliğini korumak amacıyla ulusal eğitim sistemleri çerçevesinde geliştirilen programlar.
 3. Etnik yapıdan kaynaklanan sorunlar, birçok ülkede siyasal istikrarın yanı sıra eğitim politikasını da olumsuz etkiledi.
 4. Çoğu ülkenin yasalarında, ırk ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin eğitimde fırsat eşitliği tanınır.
 5. Azınlıklar, içinde yaşadıkları toplumdan kültürel, etnik ya da ırksal özellikleri bakımından farklı olan topluluklardır.
 6. Önce kültürel ya da etnik bakımdan toplumun çoğunluğundan farklı bir grubun varlığı gerekir.
 7. Makedonya farklı etnik, dini ve mezhebi bileşenlerin meydana getirdiği zengin ve renkli bir toplumsal yapıdan oluşuyor.
 8. Etnik halı satışları mağazamızda başlamıştır.
 9. Etnik gruplar arası ilişkilere dair her bir vaka ile ilgilenmek için herhangi bir sihirli anahtar veya plan yoktur.
 10. Ülke içerisinde farklı etnik kökenlere sahip insanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için yeni bir anayasa yapıldı.
 11. Etnik terör örgütlerinin terör üretme kapasitesi kısa vadeli konjonktürel yahut daha kalıcı yapısal nedenlerle zaman içinde farklılık gösterebilir.


Leave A Reply