Euripides Hayatı Hakkında Bilgi

0

Euripides kimdir? Euripides hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

EuripidesEski Yunanistan’ın en ünlü trajedi yazarlarından biridir. Hayatı hakkında değişik fikirler ileri sürülmekle beraber M.Ö. 480 ile 484 yıllarında, Salamis adasında doğduğu kabul edilir. Ailesinin çok fakir olduğuna ait kayıtlar bulunmakla beraber Euripides iyi bir öğrenim görmüştür. Bu sıralarda en çok cimnastikle, resimle ilgilenmiş, Anaksagoras’ın öğrencisi olarak felsefe çalışmıştır. Eserlerinde büyük bir etkisi olduğu görülen filozof Sokrates‘le yakın bir dostluğu olduğu söylenir.

Euripides, çağında, öteki ünlü tiyatro yazarlarından Aeschylos’tan, Sophokles‘ten daha az beğenilmiş ancak yıllardan sonra eserlerinin değeri anlaşılarak, tiyatro alanında ölümsüz bir yer kazanmıştır. Euripides, Yunanlı tiyatro yazarlarının içinde en çok karakterleri, dini inançların etkisinde kalmaksızın, sosyal bakımdan ele almış, olduğu gibi açıklayabilmiş bir sanatçıdır, bundan dolayı da bugünkü sanata hepsinden daha yakın sayılır.

Euripides’in ilk piyesi olan “Peliades” M.Ö. 456 yılında oynanmıştı. Bu sırada Euripides yirmi beş yaşındaydı. Bazı tarihçiler, bundan sonra yazdığı piyeslerle beraber Euripides’in 92 tane eser vermiş olduğunu söylerler. Yazarın eserlerinden ancak 18 tanesi günümüze kadar kalabilmiş ötekiler kaybolmuştur.

Euripides, M.Ö. 408’de 72 yaşındayken Atina’da en başarılı piyeslerinden biri olan “Orestes”‘i sahneye koymuştu. Makedonya kralı bunu pek beğenerek yazarı kendi ülkesine davet etti. Euripides iki yıl sonra Makedonya’da öldü. Onu çekemeyen rakipleri tarafından üzerine azgın köpekler saldırılarak öldürtüldüğü söylenmekle beraber bu konuda kesin bir bilgi edinilememiştir. Euripides Makedonya’da, Pella’da gömülüdür. Bir süre sonra Yunanlılar Atina’da onun adına bir anıt dikmişler üzerine “Kemiklerini Makedonya toprakları örtüyorsa da bütün Yunanistan onun kabridir” diye yazmışlardır.

Ünlü Fransız şairi Racine, Euripides’i kendisine örnek almıştı.

Euripides’in başlıca eserleri şunlardır: “Alkesta“; “Medea“; “Andromakhos“; “Taçlı Hippolytos“; “İphigenia Aulis’te“; “İphigenia Taurus’ta“; “Elektra“.


Leave A Reply