Ev Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Tarihte insanoğlu tarafından yapılan ilk evler ile insanoğlunun neden eve ihtiyacı olduğu hakkında bilgi. Ev hakkında bilgiler.

evlerEv insanların doğadan, düşmanlarından korunmak için meydana getirdikleri barınaktır.

Barınmak, insanların yaşamak için karşılamak zorunda oldukları başlıca üç ihtiyaçtan biridir. Bunların ilk ikisi yiyecekle giyecektir.

İnsanlarda korunma ihtiyacını uyandıran en önemli sebepler, çok soğuk, çok sıcak havalar, fırtına, rüzgar, kar, yağmur, yıldırım gibi doğa olayları, vahşi hayvanlar, böcekler olmuştur. İnsanlardan başka hayvanlar da korunma, barınma ihtiyacını duyarlar. İnsanlar da, ev yapmayı bilmeden önce, hayvanların yaptığı gibi doğadaki barınaklardan faydalanırlardı. Ağaç kovuklarında, yamaç oyuntularında, mağaralarda yaşarlardı. Hatta bazı bölgelerde yeraltı çukurları kazarak oralarda otururlardı.

İnsanların yaptıkları ilk evler, gerek bilgi, gerek madde yetersizliğinden dolayı pek basitti. Zamanla bazı araçlar yapmasını öğrendikten sonra meydana getirdikleri yapılar da gittikçe gelişti. İnsanlar ev yapmak için çeşitli maddeler kullanmışlardır. Bunlar, bulundukları yöreye göre ya ağaç dalları ya kurutulmuş ot, ya çamur, ya da hayvan postlarıydı.

Advertisement

Medeniyet ilerledikçe insanlar yalnız korunmak için yaptıkları evleri yetersiz bulmaya başladılar. Hayatlarının çoğunu içinde geçirdikleri barınaklarının aynı zamanda rahat, kullanışlı, dayanıklı, güzel olmasını sağlamak ihtiyacını da duydular. En sonunda, elektrik, su, ısı gibi rahatlık unsurlarının da eklenmesiyle bugünkü evler meydana geldi.

Tarihte İlk Evler

İnsanların ilk evleri hangi tarihlerde yaptıkları kesin olarak bilinmiyor, çünkü o zaman kullandıkları malzemeler, kil, ağaç kütüğü, hayvan postu gibi dayanıksız maddelerdi, bu yüzden kalıntıları günümüze kadar gelemedi. Yalnız, insanlar hayvanları evcilleştirip çiftçiliğe başlamadan önce avlanarak yaşadığına göre, barınaklarının da bir yerden öbürüne taşınacak kadar basit ve hafif olduğu tahmin ediliyor.

İnsan topluluklarında yerleşme, ev yapma hareketi ancak çiftçiliği, ekin ekmeyi öğrendikten sonra başlayabilmiştir. Bunun ilk önce hangi bölgede, hangi tarihte meydana geldiğini de bilmiyoruz. Bugün, kazılar sonucunda bulunan en eski evler, Cilalıtaş Çağından kalmadır. Bu çağın insanları evlerini ya düzlüklerde, ya da göl üzerinde yaparlardı.

Advertisement

Kazılarda Cilalıtaş Çağı’na ait iki çeşit köy meydana çıkarılmıştır. Bunlardan karalarda bulunan köylerin çevresi bir duvarla çevrilidir. Duvarın içinde daire biçiminde, küçük kulübeler bulunmaktadır. Kulübeler çoğunlukla taştan, kilden, tahtadan yapılmıştır, pencereleri yoktur. Girişler, kolaylıkla örtülebilmesi için, çok dar ve alçak yapılmıştır. Kulübelerin tepesi otlarla kaplanmıştır. Bu çağın insanları evlerini ısıtmak için ateş yakarlardı, dumanın dışarı çıkması için de damda bir açıklık bırakırlardı. Kalıntılardan anlaşıdığına göre bu kulübeler bir, iki odalıydı ve şekilleri ya at nalı ya da kare biçimindeydi.

Cilalıtaş Çağı’nın ikinci köy çeşidi göl üzerinde olanlardır. Bunlar kazıklar üzerine yapılmış evlerden meydana geliyordu. Evler kille birbirine tutturulmuş tahtalardan yapılırdı. Çoğu iki, üç odalıydı.

Göl üzerinde kurulmuş olan bu çeşit evlere birçok bölgelerde raslanmıştır. O çağın insanları için evlerinin suyla çevrili olması, düşmanlardan, vahşi hayvanlardan korunabilmek bakımından çok faydalı oluyordu. Aynı zamanda, gölden balık avlıyorlardı. Bugün bile birçok ilkel insanlarda bu çeşit evler görülüyor.

Advertisement

Leave A Reply