Evrenosoğulları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Geçmişin ünlü Türk akıncıbeyi ailelerinden olan Evrenosoğulları hakkında kısa bilgi. Evrenosoğulları akıncı ailesi tarihi hakkında bilgi.

Osmanlı Türkleri’nde akıncı beyleri yetiştiren ailelerin en ünlülerindendir. Bu ailelerin diğerleri Turhanoğulları, Malkoçoğulları, Mihaloğulları’dır.

Akıncılar, bugünkü gerilla sınıfını karşılayan, Osmanlılar’a mahsus bir askerî sınıftır. Beyleri, eski Türk ailelerinden babadan oğula geçmek suretiyle atanırdı. Doğrudan doğruya padişahın şahsına bağlı, geniş yetkileri olan pek seçkin bir sınıftı. Avrupa fetihlerinde birinci derecede rol oynamışlardır.

Evrenosoğulları’nın ilk dedeleri İsa Bey’dir; şehit olarak ölmüştür.

İsa Bey’in oğlu Gazi Evrenos Bey, Karasioğulları’nın komutanlarındanken, 1340’tan önce bu beyliğin Osmanlılar’a katılması üzerine Osmanlılar’ın hizmetine girmiş, Veliaht Süleyman Paşa’nın yanında, ilk Rumeli seferlerine katılmıştı. Gümülcine’yi alınca I. Murat’ın emriyle akıncıları ile orada yerleşen Evrenos Bey, 1385’e kadar Makedonya’nın fethinde birinci derecede rol oynadı. 1385’te Arnavutluk’a girip büyük başarılar kazandı ve hacca gitti. 1389 Kosova, 1396 Niğbolu Meydan Savaşlarında, Eflak (Romanya) seferinde Yıldırım’ın yanında bulundu, 1402 Ankara Meydan Savaşı’na katıldı, Süleyman Çelebi’nin yanında bulunduysa da Musa Çelebi’ye karşı bir durum alarak Mehmet Çelebi tarafını tuttu. 1417 kasımında Vardar Yenicesi’nde 110 yaşına yakın bir yaşta öldü, burada gömülüdür. Bu şehirde cami, mescit, medrese, imaret ve vakıfları vardır.

Evrenos Bey’in yedi oğlu vardı: Hızır-Şah, İsa, Süleyman, Gazi Ali, Yakup, Barak, Beyce Beyler. Kızı Selçuk Hanım, vezir-i azam Çandarlızade II. Halil Paşa ile evlendi, vezir-i azam Çandarlızade İbrahim Paşa’nın annesi oldu. Ali ve İsa Beyler pek ün kazanmış akıncı komutanlarındandır. Ali Bey’in oğulları Evrenos, Şemsettin Ahmet ve Hüseyin Beyler ile Ahmet Bey’in oğulları Süleyman, Musa ve İsa Beyler de büyük ün kazanmışlardır. Evrenosoğulları’nın nesli Türkiye’de halen devam etmektedir.

Advertisement

Leave A Reply