F Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri

0
Advertisement

Okula yardımcı F Harfiyle başlayan matematik terimleri. F Harfi ile başlayan Matematik terimlerinin anlamları, açıklamaları, sözlüğü.

9. SINIF

İki kümeden birinde olup diğerin olmayan elemanların oluşturduğu küme.
Bir kümenin her elemanını, bir başka kümenin elemanları ile eşleyen ve bir elemanı birden fazla elemana eşlemeyen bağıntı.
{(x, y) | y = f(x)} noktalarının kartezyen düzlemde oluşturduğu şekle f(x) fonksiyonunun grafiği denir.

11. SINIF

n bir doğal sayı olmak üzere, 1’den n’ye kadar olan sayma sayılarının çarpımı.
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, … biçiminde artan sayılar


Leave A Reply