Fagositoz ve Pinositoz Arasındaki Farklar ve Benzerlikler Nelerdir?

0
Advertisement

Fagositoz nedir, Pinositoz nedir? Fagositoz ve Pinositoz arasındaki farklar nelerdir, nasıl meydana gelirler?

Fagositoz vs Pinositoz

Fagositoz ve pinositoz, iki tür endositozdur – hücrenin, bir vakuol oluşturarak zarını istila ederek materyali almak için kullandığı süreç. Fagositoza hücre yeme ve pinositoza hücre içmesi denir. Fagositoz ve pinositoz arasındaki temel fark, fagositozun, bakteriler ve amipli protozoalar gibi nispeten büyük katı partiküllerin yutulmasıdır, oysa pinositoz, sıvının hücre zarından küçük bir kesecik tomurcuklanarak hücreye girmesidir.

Fagositoz nedir?

Fagositoz

Fagositoz, büyük katı parçacıkların endositoz sırasında hücre tarafından yutulmasıdır. Çok hücreli organizmalarda, hücre artıkları, yaşlanmış hücreler, küçük mineral partikülleri, toz, çeşitli kolloidler ve bakteriler gibi partiküller, organizmanın savunmasında hayati bir rol oynayan bağışıklık sistemindeki hücreler tarafından fagositize edilir. Bağışıklık sistemindeki doku makrofajları, nötrofiller ve monositler gibi hücrelere profesyonel fagositler denir. Fagositoz ayrıca ciltteki Langerhans hücrelerinde, karaciğerdeki Kupffer hücrelerinde, gözün pigmentli epitelinde ve beyindeki mikrogliada da bulunabilir. Fagositoz, immünoglobulin G, mannoz (MR), β-glukan ve kompleman (CR1, CR3) gibi çeşitli reseptörler aracılığıyla gerçekleşir. Dolayısıyla tetiklenen bir süreç olarak kabul edilir. Parçacıklar psödopodi ile çevrelenir ve daha sonra keseciklere sıkıştırılır. Bu veziküllere fagozom adı verilir. Fagozomlar, fagolizozomları oluşturan lizozomlarla kaynaşmıştır. Lizozomlar, parçacıkların parçalanması için gerekli enzimleri içerir. Sindirim sırasında oluşan atık malzeme ekzositoz ile dışarı atılır. Bazen fagositize edilmiş parçacık hücre kadar büyük olabilir. Bu nedenle hücrelerin fagositoz sırasında büyük veziküller oluşturması gerekir.

Fagositoz, tek hücreli organizmalarda hücre yemesi olarak da bilinir. Amip gibi çoğu protist, besinleri fagositozla da alır. Gerekli besinler hücreye fagositoz yoluyla alınabilir. Besinlerin alımı çoğu zaman atık madde üretmez.

Pinositoz nedir?

Pinositoz

Advertisement

Pinositoz, sıvıların çözünen maddelerle birlikte invajinasyon yoluyla hücreye alınmasıdır. Çok hücreli organizmaların vücudundaki hemen hemen tüm hücreler pinositoz yapar. Pinositoz, membrandaki dar kanallardan oluşur. Plazma zarı, sıvıyı hücreye sıkıştırmak için çevreler. Pinositoz sırasında pinozom adı verilen küçük tekdüze veziküller oluşur. Pinozomlar, plazma zarında klatrin kaplı çukurlardan oluşur. Bir hücredeki klatrin kaplı çukurların toplam alanı, plazma zarının toplam alanının yaklaşık % 2’sidir. Elde edilen vezikül de klatrin ile kaplanmıştır. Caveolada başlayan yolların bazılarında klatrin kaplı veziküller yoktur. Pinositoz, sürekli meydana gelen kurucu bir süreç olarak kabul edilir. Pinositize edilen sıvının miktarı farklı hücre tiplerine göre değişir. Makrofajlar genellikle saatlik hacminin % 25’ine eşit miktarda sıvı alırlar. Ancak pinositoz sırasında hücrenin yüzey alanı ve hacmi değişmeden kalır. Kolesterol gibi hücre dışı makromoleküllerin bir kısmı, reseptör aracılı endositoz tarafından alınır, bu da alınacak makromolekülü belirleyerek işlemin verimini artırır. Süreç, ATP biçiminde enerji gerektirir.

Fagositoz ve Pinositoz Arasındaki Farklar

Fagositoz ve Pinositoz

Tanım
 • Fagositoz: Katı partikülün hücreye fagosit tarafından yutulması fagositoz olarak adlandırılır.
 • Pinositoz: Sıvı damlacıkların hücreye küçük veziküller tarafından yutulması pinositoz olarak adlandırılır.
Çıkıntı Yöntemi
 • Fagositoz: Psödopodi, fagositoz sırasında oluşur. Veziküller, partikül çevresinde tahliye yoluyla oluşur.
 • Pinositoz: Invaginasyon, pinositoz sırasında meydana gelir.
Çap
 • Fagositoz: Fagositoz sırasında 1-2 µm boyutunda partiküller yutulur.
 • Pinositoz: Pinositoz sırasında yaklaşık 0.1-0.2 µm boyutunda sıvı damlacıkları yutulur.
Sürecin Doğası
 • Fagositoz: Fagositoz, IgG gibi reseptörleri içeren tetiklenmiş bir süreçtir.
 • Pinositoz: Pinositoz, sürekli meydana gelen yapısal bir süreçtir.
Oluşum
 • Fagositoz: Fagositoz doku makrofajlarında, nötrofillerde ve monositlerde ve ciltteki Langerhans hücreleri gibi diğer bazı hücrelerde ve karaciğerdeki Kupffer hücrelerinde meydana gelir.
 • Pinositoz: Pinositoz, çok hücreli bir organizmanın vücudundaki hemen hemen tüm hücrelerde meydana gelir.
Alternatif İsimler
 • Fagositoz: Fagositoz, hücre yemesi olarak adlandırılır.
 • Pinositoz: Pinositoza hücre içmesi denir.
Oluşan Vesikül Tipi
 • Fagositoz: Fagositoz sırasında fagozomlar oluşur.
 • Pinositoz: Pinositoz sırasında pinozomlar oluşur.
Vesikül Boyutu
 • Fagositoz: Fagositoz sırasında oluşan veziküller nispeten büyüktür.
 • Pinositoz: Pinositoz sırasında oluşan kesecikler küçüktür.
Parçacıkların Parçalanması
 • Fagositoz: Fagositozla sindirilen partiküller, emilmeden önce basit maddelere ayrılır.
 • Pinositoz: Pinositozla alınan sıvılar kolaylıkla emilir.
Ekzositoz
 • Fagositoz: Fagositozun sonunda atığı atmak için ekzositoz meydana gelir.
 • Pinositoz: Pinositoz sonrası ekzositoz oluşmaz.
Lizozomların Tutulması
 • Fagositoz: Gıda vakuolleri, fagozomlar ve lizozomların birleşiminden oluşur.
 • Pinositoz: Lizozomlar, süreçte pinozomlarla ilgili değildir.
Fonksiyon
 • Fagositoz: Fagositoz genellikle hücrenin savunma amacıyla kullanılır.
 • Pinositoz: Pinositoz, önemli materyalleri almak için kullanılır.
Yer
 • Fagositoz: Fagositoz çoğunlukla vücudun bağışıklık hücrelerinde bulunur.
 • Pinositoz: Pinositoz genellikle vücuttaki hemen hemen tüm hücrelerde görülür.
Örnekler
 • Fagositoz: Bakterilerin beyaz kan hücreleri tarafından yutulması ve besin parçacıklarının hücreler tarafından yutulması fagositoz örnekleridir.
 • Pinositoz: Hücre dışı sıvıdan enzimlerin ve hormonların alınması, pinositoza bir örnektir.

Sonuç

Fagositoz ve pinositoz, hücrenin hücre dışı sıvıdan malzeme aldığı endositoz sürecinin iki çeşididir. Fagositoz sırasında, büyük katı parçacıklar alınır ve bunlar daha sonra lizozomlarda bulunan enzimler tarafından sindirilir. Ölü hücreler ve patojenler gibi bakteriler, fagositoz ile sindirilebilir ve atık maddeleri ekzositoz ile ortadan kaldırabilir. Bu nedenle, fagositoz, hücrenin savunmasında rol oynar. Pinositoz sırasında, hücre dışı ortamdan sıvıların yutulmasıyla küçük veziküller oluşur. Fagositoz, lizozomlarda depolanan enzimler yardımıyla alınan materyalin sindiriminde rol oynar. Ancak pinositozda sindirime sahip olunmaz, ancak yutulan materyaller kolayca emilir. Bu nedenle, fagositoz ve pinositoz arasındaki temel fark, işlemlerin her biri tarafından alınan materyalin kalitesidir.


Leave A Reply