Farabi Sözleri, İslamın Altın Çağının Büyük Filozof ve Bilim İnsanı Sözleri

0
Advertisement

Farabi sözleri. Farabi sözleri. İslam’ın Altın Çağı’nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamı olan Farabi’den resimli ve yazılı olarak sözlerinden seçmeler.

Farabi Sözleri


1. Ancak, özgür birey ve toplumlar ahlaklı olabilir.

Farabi Sözleri


2. Plancı bilge, sahte akçe gibidir.

Farabi Sözleri


3. Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir. Önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.

Farabi Sözleri


4. Büyük bir insan, insan da küçük bir âlemdir.

Farabi Sözleri

Advertisement

5. Var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun.

Farabi Sözleri


6. Erdemlerin en büyüğü bilimdir.

Farabi Sözleri


 • Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir.
 • İnsan denen bu hayvanda doğuştan gelen bir sığınak arama ve türdeşleriyle bir arada yaşama özelliği vardır. Bu yüzden de ona toplumsal hayvan ve siyasal hayvan denir.
 • Gözün kuvveti ne görülür ne de diğer duyulardan herhangi biri ile algılanır. Tersine o ancak akıl ile kavranır…
 • Cahil ve yanlış görüş içinde olan şehirler, dinleri eskilerin yanlış fikirlerinden doğmuş şehirlerdir.
 • Kendisine bakılan ve görülen her şey ancak havaya veya gözümüzle, gördüğümüz şey arasında bulunan saydam cisme nüfuz edip gördüğümüz şeye ulaşan ışıklar sayesinde görülürler…
 • Sofistike sözler ise onlar insanı yanıltan, şaşırtan, aldatan, doğru olmayan bir şeyi doğru, doğru olan bir şeyi yanlış zannettiren, bilgin olmayan bir kimseyi büyük bir bilgin, hakim bir bilgin olan kimsenin ise öyle olmadığını zannettiren sözlerdir..
 • Cahil şehrin çeşitleri ile orantılı olarak cahil şehir hükümdarları vardır. Onların her biri, kendi arzu ve amaçlarını elde edebileceği bir tarzda, hükümdarı olduğu şehri yönetir.
 • Cahil toplumdaki insanların bildiği tek iyi şey, görünüşte iyi oldukları zannedilen bazı şeylerdir ki, bunlar beden sağlığı, zenginlik, şehevi zevkler, insanın kendi arzularının peşinden koşma serbestliği, saygı ve itibar görme gibi hayatta gaye oldukları düşünülen şeylerdir.
 • Olduğu gibi kalmayı tercih eden ve düşüncelerinde zanlarla yetinen, onlarla kanaat eden biri için ise mantık zorunlu değildir…
 • Bir başkasının görüşünü de, ancak kendimizdeki bir görüşü düzeltmek için kullandığımız şeyler ve yollarla düzeltiriz…
 • Bize gerçekten mutluluk verebilecek şeyler erdemli fiiler, ahlaki iyilerdir….
 • İnsana gerçekten mutluluk verecek bir şeyin yanında, aslında mutluluk olmayan, ancak öyle olduğu zannedilen şeyler vardır….
 • Bir kişinin, yeni ilim talibinin bir ilme körü körüne ve bilgisizce değil de bilgi ve bilinçle yönelmesi olacaktır…
 • “Eğer vahiy ve peygamber insanın kendi imkanları ile, kendi aklı ile bilebileceği şeylerden başkasını söylememiş olsaydı o zaman peygamberliğe ve dine ne gerek olurdu?”


Leave A Reply