Fare Nedir? Fare Çeşitleri, Fare İle İlgili Bileşik Kelimeler, Terimler ve Kullanımları

0
Advertisement

Fare nedir, sözlük anlamı, fare çeşitleri ve özellikleri. Fare kelimesi ile ilgili bileşik kelimeler, terimler ve kullanımları hakkında bilgi.

Fare Nedir?

fare

Kaynak: pixabay.com

“Fare”
1. Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
“Tarla faresi. Fındık faresi.”
2. Düz bir yüzey üzerinde yuvarlanan bir top aracılığıyla imlecin hareketini sağlayan elektronik araç

“fare çıktığı deliği bilir ”
“bir kabahate, suça veya gizli işe kalkışan kişi, yakalanacağını anladığında nereye sığınacağını bilir” anlamında kullanılan bir söz

“fareler cirit atmak”
bir yerde hiç insan bulunmamak, o yer çok ıssız olmak

“fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna kabak bağlamış ”
1. “yapamayacağı kadar ağır bir işi varken başka bir iş daha yüklenmiş” anlamında kullanılan bir söz
2. “kendisi sığıntı durumundayken yanına bir kişi daha almış” anlamında kullanılan bir söz

Orman Faresi

orman faresi

orman faresi – Kaynak: commons.wikimedia.org

Orman Faresi; Rodentia (kemiriciler) takımının Muridae familyasının Apodemus cinsini oluşturan yedi fare türünün ortak adıdır. İri kulakları ve uzun, ince kuyruklarıyla tipik fare görünümünde olan bu türler Avrasya’nın orman, çayır ve tarım alanlarında yaşarlar. Postları boz, açık kahverengi ya da kızıl kahverengi ve Asya’nın doğusunda yaşayan A. speciosus dışında yumuşak tüylüdür. Uzunlukları kuyrukları dışında 6-12 cm arasında değişir.

Advertisement

Orman fareleri toprak altında açtıkları oyukların içinde, otlardan yaptıkları yuvalarda barınan, daha çok geceleri etkinlik gösteren iyi koşucu ve tırmanıcı hayvanlardır. Başta tohumlar olmak üzere tomurcuk ve kök gibi çeşitli bitkisel besinleri, solucan, böcek ve salyangoz gibi omurgasızları yer, tohumları yeraltındaki yuvalarında biriktirirler. Dişiler yılda birkaç kez 3-6 yavru doğurur. Gebelik süresi yaklaşık bir aydır.

En yaygın tür, Türkiye’yi de içeren Pale-arktik bölgedeki orman, bahçe ve çalılıklarda yaşayan, bazen evlere de giren bayağı orman faresidir (A. sylvaticus). Postu sarımsı boz, uzunluğu 7-10 cm’lik kuyruğu dışında 8-11 cm’dir.

Boynunun altında sarı bir benek bulunan A. flavicollis, başının tepesinden kuyruk sokumuna uzanan kara bir çizgiyle ayırt edilen A. agrarius ve küçük bir kemeyi andıran boz renkli A. mystacinus Türkiye’ de bulunan öbür orman faresi türleridir.

“fare düşse başı yarılır”
bir yerin boş ve yoksulluk içinde bulunduğunu anlatan bir söz

“fare deliği ”
1. Evlerde farenin yaşadığı küçük yer
2. Gizlenecek yer
3. Küçük barınak

“fare otu ”
Sütleğengillerden, mavi çiçekli, tohumları fare zehri olarak kullanılan bir bitki

Advertisement

“çatı faresi ”
Kırsal alanlarda yaygın olarak bulunan, kuyruğu hariç 15-30 santimetre boyunda, 80-300 gram ağırlığında, burnu sivri, kulak ve gözleri iri olan, kahverengi veya siyah tüylü bir tür fare

“kamyon faresi ”
Yük taşıyan kamyonlarda saklanıp fırsatını bulduğunda mal çalan kimse
“Kamyon farelerinin, kamyonlara şehir dışında bindiğinde inat ediyor musun hâlâ?” – R. Ilgaz

“lağım faresi ”
Kuyruğu hariç 18-25 santimetre boyunda ve 200-600 gram ağırlığında, küt burunlu, kulağı ve gözü küçük, kaba tüyleri kahverengi siyah, karın bölgesi gri beyaz arası bir renkte olan, daha çok kanalizasyon sisteminde, binaların bodrum veya alt katlarında yaşayan bir tür fare

“fındık faresi ”
1. Kemiricilerden, karnı beyazımsı, sırtı boz renkli, fındıklıklarda çok zarara yol açan bir tür memeli, fındık sıçanı (Muscardinus avellanarius)
2. Evlerde rastlanan bir tür küçük fare
“Bir fındık faresi bile onu masa üzerine çıkarırmış.” – C. Uçuk

“kör fare ”
Kör faregillerden, toprak altında yuva yapan bir memeli hayvan (Spalax typhlus)

“faredişi ”
Bir iğne veya boncuk oyası türü

“farekulağı ”
1. Çuha çiçeğigillerden, tohumu kuş yemi olarak kullanılan bitkilerin cins adı, bağırsak otu, sıçankulağı (Anagallis)
2. Yabani mercanköşk

“sivrifare “

sivri fare

sivri fare – Kaynak: commons.wikimedia.org

Kurtçuk ve böceklerle beslenen ve bu bakımdan tarıma yararlı sayılan küçük bir memeli (Sorex araneus)

Böcekçil memelilerden küçük bir hayvandır, kurtçuk, solucan, fare gibi hayvanları yediği için tarıma faydalıdır. Daha çok, Kuzey Yarımküresi’nde yaşayan 30 kadar çeşidi vardır.

Sivrifare çok çevik, yırtıcı, cesur bir hayvandır. Kendinden daha iri hayvanlara bile korkmadan saldırır. Fare, küçük kuşlar, böcekler, solucanlar sivrifarenin başlıca besinidir. Toprak içinde açılmış oyuklarda yaşar, geceleri avlanmaya çıkarlar. Eski duvarların, ağaçların kovuklarında yaşayanları da vardır. Hindistan’da yaşayan cinsleri keskin bir koku salarlar.

“fil faresi ”
Memeliler sınıfından, burun bölümü hortum gibi uzun olan, uzun kuyruklu, kanguru gibi sıçrayabilen bir hayvan (Macroscelides proboscideus)

Advertisement

“otel faresi ”
Otel, motel vb. yerlerde hırsızlık yapan kimse

“tarla faresi”
Sıçangillerden, 10 santimetre uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir tür fare, tarla sıçanı (Microtus arvalis)

“firavun faresi ”
Etçillerden, Afrika’da, özellikle Mısır’da yaygın, kedi büyüklüğünde bir hayvan, kuyruksüren (Herpestes ichneumon)

“cep faresi ”
Yankesici

“farekuyruğu ”
Tahta işlemeciliğinde veya ahşap doğramada, kilit yeri açmakta kullanılan ince, dar testere


Leave A Reply