Faziletli İnsan Kime Denir?

0

Faziletli insan kime denir? Faziletli olmanın anlamı nedir? Faziletli insan olmak ve özellikleri ile ilgili kompozisyon, yazı örneği.

Faziletli İnsan

Fazilet bütün manevî değerlerin ve doğrulukların tümüdür. İnsanı insan yapan ve ölümsüzlüğe ulaştıran bir kıymettir. Faziletli insan iyi ile kötüyü ayırt edebilecek durumda olup da iyiliğe, doğruluğa yönelen insandır, iyiliğin temsilcisi, doğruluğun simgesidir. İnsanlığın manen kalkınması, kutsal bir anlam kazanması için bireylerin içlerinde fazilet ışığının yanması gerekir. Faziletli insanlar hareketleri, duygu ve düşünceleriyle saygıya en fazla lâyık olan gerçek bilgelerdir.

Advertisement

Türlü istekler, eğilimler ve fırtınalarla dalgalanmaktan hoşlanan insan ruhunun bütün manevi değerleri sinesinde toplayabilmesi güçtür. İnsanoğlu bazen cahilliğinden yani, iyi ile kötüyü ayırt edemediğinden, bazen nefsine ve kaprislerine fazlasıyla düşkün olduğundan hata yapmaktan kendini alıkoyamaz. Bu hatalar zinciri birbirini izler ve insan yersiz isteklerin, anlamsız çıkarların ve kaprislerinin kuklası haline gelir. Bazen de şartlar insanı böyle bir ortama itebilir. Bu durumda iradenin aziz gücünden faydalanılmadığı takdirde insan için moral yıkımı başlar.

Görülüyor ki insan hem yaradılış, hem çevre şartları dolayısıyla bütün bütün kendini yersiz duygulardan ve isteklerden sıyıramıyor. İnsan bir kere kendini bu uygunsuzluklardan ayırabildi mi kurtuluşa ve fazilete doğru bir adım atmış demektir. Eğitim, bilgi ve irade gücünün birleştiği bir ruhta faziletin kutsal temeli atılır. Fazilet binasının yapımı da yine insanın elindedir.


Leave A Reply