Feminizm Tarihi

0
Advertisement

Feminizm nedir? Feminizm ne anlama gelir? Feminizm anlayışı, Feminizmin tarihçesi, hakkında bilgi.

Feminizm; Toplumda kadınlara erkeklerle aynı hakların tanınmasını sağlamaya çalışan fikir akımıdır. 18. yüzyılın başlarına kadar kadınların siyasal, sosyal hakları hemen hemen hiç yoktu. Kadınların vücut yapısı bakımından erkeklerden zayıf yaratıldıklarına, zekalarının da erkeklerden geri olduğuna inanılmıştı. Gerek dini mezhepler, gerekse kanunlar kadınları bir çok haklardan yoksun ediyordu. Ayrıca, kadınlar kendi başlarına mal sahibi olamıyorlar, hiçbir işe giremiyorlardı.

Yüzyıllar boyunca erkeği üstün ırk olarak görmeye alışan kadınlar, en sonunda 18. yüzyılın başında haklarını aramaya başladılar. Mary Wollstonecraft, ilk defa İngiltere’de kadınların sosyal hakları üzerine bir kitap yayınladı. Böylece feminizmin temelleri atılmış oldu. Fransa’da İhtilalden sonra kadın haklarını korumak isteyenler çoğaldı. Amerika’da George Washington’a, Thomas Jefferson’a kadın haklarını anayasaya eklenmesi konusunda çok baskı yapılmıştı. Fakat Amerika’da feminizm hareketleri ancak 1848’de Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott ve birkaç arkadaşının toplanıp kadınlara eşit haklar tanınması ile ilgili bir beyanname yayınlamasıyla başladı. 1920’de kadınlara seçme hakkı verildikten sonra diğer konularda da erkeklerle eşit haklara sahip olmaları için yapılan çalışmalar hızlandı.

Bütün dünyada 20. yüzyılın başlarında kadın erkekle eşit haklar kazandı. Bizde de Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk kadınlara bütün medeni hakları tanıdı. Bugün Türk kadını erkeğiyle aynı haklara sahiptir.


Leave A Reply