Fersah İle İlgili Cümleler, Fersah Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0
Advertisement

Fersah ile ilgili cümleler. Fersah kelimesi içeren “Fersah” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Fersah İle İlgili Cümleler - Fersah Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

Fersah Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. O kavgadan sonra aramıza fersah fersah mesafeler girdi.
 2. Fersah yaklaşık 5 kilometreye tekabül eden bir ölçü birimidir.
 3. O bıraktıktan sonra arkadaşları fersah fersah ilerlediler.
 4. Yaklaşık beş fersah ilerde bir benzin istasyonu olacak.
 5. O çağının fersah fersah ötesinde, çok başarılı bir bilim adamıydı.
 6. Şu anda beni anlamaktan fersah fersah uzaksın ama bir gün anlayacağına inanıyorum.
 7. Merhale 8 fersahlık uzaklık anlamına gelir.
 8. Deneyimin doğasına dair öyle gerçekler vardır ki, kavrayışımızın fersah fersah ötesindedir.
 9. Bu sınır Yeşilburun Adaları’nın 100 fersah (568 km) batısından geçen meridyendi.
 10. Bütün bunlardan başka, o devirde batıya doğru açık denizlerde yolculuk eden birkaç kaptan yüzlerce fersah uzaklarda acayip yapıda sallar gördüklerini yazmışlardır.
 11. Yazarın “Denizler Altında Yirmi Bin Fersah” adlı eserinde yarattığı denizaltı gemisi tipi bugünkü atom denizaltıları ile hemen hemen aynen gerçekleşmiş gibidir.
 12. Ovacık’ta 2 gün kalıp savaş hazırlıklarını tamamladı, gece Makû ile Hoy arasında, Tebriz’e 20 fersah uzaklıkta Çaldıran tepelerine ulaştı.
 13. Fersah, 12.000 adıma veya 1 saatlik yola denk geldiği kabul edilen eski ölçü birimidir.
 14. Devrimlerinle fersah fersah hep ilerledin ve bizleri bugünlere getirdin.
 15. Rouen’den sekiz fersah uzaklıktadır.
 16. Ay’a yolculuk yapacak olan ülkenin bilimden fersah fersah uzak olması tüm dünyada yeni bir dalga konusu olarak konuşuluyor.
 17. Osmanlı Devleti’nde uzunluk ölçüleri, kulaç, endaze, arşın ve fersah olarak kullanılmaktaydı.
 18. Fersah normal yürüyüşteki bir atın 1 saatte gittiği yol olarak tanımlanır.
 19. Ibn Hurdazbih, kasabayı Semerkant’tan on iki fersah ve Buhara’dan yirmi yedi olarak tanımladı.
 20. Yamuna’da etrafındaki su dört fersah boyunca zehirle kaynar.
 21. Uzunluğu beş bin fersah, eni üç bin fersahtır; hepsi sekiz bin fersah eder.” olarak tanımlamıştır.
 22. 11. yüzyılda ticarette Semender’i geçen Şakşın şehrinin çevresi 6 fersah kadardı.
 23. Sur, dağın eteğinden on fersah kadar ilerliyor, sonra Pelennor Kırlıkları’nı da çevreleyerek geri dönüyordu.
 24. Fersah fersah geride kalmamızın derin ve hazin sebepleri var bana göre.
 25. İbn-i Hurdazbih, Halifelik boyunca posta yolları üzerinde çok ayrıntılı bilgi sağlamış, evreleme yerleri ve aralarındaki mesafeleri fersah olarak açıklamıştır.


Leave A Reply