Hz. Meymune Kimdir?

0
Advertisement

Hz. Meymune Kimdir? Peygamberimizin eşlerinden Hz. Meymune’nin hayatı, hayat hikayesi, hakkında bilgi.

Hz-MeymuneHz. Meymune; Peygamberimizin en son evlendiği kadın Hz. Meymûne’dir. Kendisi Amir İbn-i Sa’sa isimli bir kabileye mensuptu. Üvey kızkardeşi Hz. Zeynep Binti Huzeyme, Peygamberimizin hanımlarındandı ve Hicretin 7. yılında vefat etmişti. Hz. Meymûne ayrıca Peygamberimizin amcası Hz. Abbasın hanımının da kızkardeşiydi. Hz. Abbas, Zeynep Binti Huzeyme’nin vefatından sonra Peygamberimizin Hz. Meymûne ile evlenmesini istemekteydi. Bunun bir çok sebepleri vardı. Peygamberimiz, kardeşleri bazı kabilelerin reisleriyle evli olan bu ihtiyar kadınla evlenirse, düşmanlarının sayısı azalacak, belki aradaki akrabalık münasebetiyle onlar da İslamiyeti kabul edeceklerdi. Resulullah Hz. Meymûne ile evlendi. Gerçekten bu sayede pek çok kabile O’na karşı olan düşmanlığı terkettiler. Hatta Meymûne’nin kabilesi topluca gelerek İslâmiyeti kabul etti.

Peygamberimiz sevgili eşi Hz. Meymûne ile üç yıl kadar evli kalmış, bu muhterem kadın da Hicretin 51. yılında vefat etmiştir. Resûlullah’ın yaşadığı devirle ilgili pek çok kıymetli hadisler rivayet eden annemiz Hz. Meymûne’ye sonsuz selâm olsun.


Leave A Reply