Formül Nedir? Ne İçin Kullanılır?

0
Advertisement

Formül nedir? Formül kısaca tanımı, ne için kullanılır, neyi gösterir, matematikte ve kimyada formül hakkında bilgi.

Formül; Genel olarak bir belgeyi yazmakta kolaylık sağlayan gösterme şeklidir. Bununla birlikte, çok çeşitli anlamlara gelen formül kullanıldığı bilim dalına göre değişik kavramları anlatır.

Matematikte Formül

Ohm Formülleri

Ohm Formülleri

Matematikte veya matematiğin kullanıldığı pozitif bilimlerde büyüklükler çeşitli harflerle gösterilir. Böylece bu büyüklükler arasındaki bağlantıları anlatmak İçin uzun uzun cümleler yazılacağına harflerin kullanılması gibi kolaylık sağlanmış olur. Harflerle de birer sayıymışlar gibi matematiğin dört işlemi yapılır, denklemler çözülür.

Meselâ bir cismin özgül ağırlığı, hacmi, ve ağırlığı arasındaki bağıntı sözle anlatılırsa şöyle demek gereklidir: “Bir cismin ağırlığı, o cismin özgül ağırlığıyla hacminin çarpımına eşittir.” Bu bağıntı şu formülle kısaca anlatılır:

P = d. V

Burada P cismin ağırlığını, V hacmini, d ise özgül ağırlığını gösterir.

Advertisement

• Bir cisim, için bu üç değerden ikisi bilinirken birinin bulunması istenirse, bu formül sayesinde bir matematik işlemiyle, bilinmeyen değer hemen bulunur.

Kimyada Formül

Sakkaroz formülü

Sakkaroz formülü

Kimyada da elemanlar adlarının baş harfiyle gösterilir. Bunlara simge denir. Meselâ C karbonun, Pt ise plâtinin simgesidir. Cisimler birbirleriyle çok çeşitli şekiller altında kimyasal bileşikler yaparlar. Bundan başka bu birleşmeler sırasında elemanların kimyasal değerleri de önemli rol oynar. Kimyasal formüller böylece hem elemanları, hem de bileşiklerin yapılarını gösterirler. Meselâ sülfürik asidin formülü H2SO4 tür. Bu formülden bir sülfürik asit molekülünde iki hidrojen atomu, bir kükürt atomu dört oksijen atomu bulunduğu anlaşılır.

Böylece bütün kimyasal bileşiklerin, kısa gösterilişler altında yapılarının, değerlerinin anlatılması sağlanmış olur.


Leave A Reply