Fransa Kralı Fransuva ile Kanuni Sultan Süleyman Arasındaki Mektuplar

0
Advertisement

Büyük Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile Fransa Kralı I. Fransuva arasında geçen mektuplaşmalar aşağıda yer almaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman

FRANSA KRALI I. FRANSUVA’NIN ANNESİ TARAFINDAN KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN’A YAZILAN MEKTUP

İspanya ve Almanya kralı Şarlken oğlum Fransuvayı Pavi savaşında tutup hapseyledi. Şimdiye kadar oğlumun kurtarılmasını Şarl’ın insanlığına bırakmıştım. Halbuki o, ümit ettiğim insanlığı göstermedikten başka, oğluma birçok hakarette de bulunmaktadır. Zamanımızda herkes tarafından kabul edilen büyüklüğünüz ve kuvvetiniz sayesinde oğlumu düşmanımızın ezici pençesinden kurtarmanızı ve bu hususta büyüklük göstermenizi zat-ı şahanenizden istirham eylerim.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TARAFINDAN FRANSUVA’YA YAZILAN MEKTUP

«Resmî sıfat ve dualardan sonra.. Ben ki Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Karaman’ın ve Rum’un ve vilâyet-i Zülkadriye’nin ve Diyarbakır ve Kürdistan ve Azerbeycan’ın ve Acem’in ve Şam’ın ve Halep’in ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medine’nin ve Kudüs’ün ve bütün Arap ülkesinin ve Yemen’in ve dahi nice memleketlerin, ki bunları büyük babalarım üstün ve kırıcı kuvvetleri sayesinde fethetmişlerdir ve benim de fetheylediğim birçok memleketlerin sultanı ve padişahı Sultan Bayezit Han oğlu Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman Han’ım. Sen Françe vilayetinin kralı Françesko’sun!

Bütün sultanların sığınağı olan devletime adamın Frankipani ile mektup gönderüp ve bazı ağız haberi dahi salıp memleketinizi düşman istilâ ettiğini ve halen hapiste olduğunuzu bildürüp, kurtulmanız için benden yardım ve himaye istiyorsunuz. Bu hususta ne demiş iseniz tarafımdan tamamen öğrenilmiştir.

Zamanımızda padişahların yenilmesinde ve hapsolunmasında şaşılacak bir şey yoktur. Gönlünüzü hoş tutup üzülmeyin.

Advertisement

Bize gelince atalarımız ve dedelerimiz (Allah onların mezarlarını nur içinde bulundursun) düşmanların saldırışını püskürtmek ve memleketler fethetmekten ve seferden bir an geri kalmamışlardır. Biz de onların yolunda yürümekte olup her zaman alınması güç kaleler fetheyleyüp gece gündüz atımız eğerli, kılıcımızı kuşanmış bekliyoruz. Yüce Tanrının arzu ve iradesi ne ise o yerine gelecektir. Öteki haberleri elçinizden sorarak hakkınızdaki niyetlerimizi ondan öğreniniz».


Leave A Reply